Hvorfor danne et landsdækkende netværk?

Hvad giver det dig at være aktiv i et landsdækkende netværk, og hvad forskellen er på et landsdækkende netværk og et fagligt selskab?

Hvad kan du få ud af et stærkt netværk?

Det skaber værdi at være en del af et stærkt netværk, hvor du både kan give og få viden og erfaringer. 

Vi lever i en kompleks tid, hvor arbejdsmarkedet, dit job og din funktion udvikler og forandrer sig hurtigt, og hvor du ikke kan vide alt selv. Det kan være en god grund til at starte et landsdækkende netværk, fordi et velfungerende netværk kan blive en god hjælp og en stærk ressource for dig, fordi det giver;

  • Mulighed for at lære andre sygeplejersker på tværs af landet at kende i forhold til sygeplejefaglige eller organisatoriske interesser
  • Adgang til landsdækkende videndeling og løsninger på problemstillinger
  • Rum for dialog og sparring indenfor netværkets tema
  • Mulighed for at videregive egen viden og være en del af noget nyt

Netværket kan give dig et fortroligt ’frirum’ til inspiration, meningsudveksling, videndeling og sparring. Måske kan det, at du bliver en del af et frivilligt aktivt landsdækkende netværk, også være med til at forstærke din egen værdi, som du kan bruge i forhold til din videre karriere…?

Det er vigtigt, at du og de andre i netværket har et fælles sygeplejefagligt eller organisatorisk fundament og udgangspunkt. I skal gerne kunne genkende de problematikker og dilemmaer, der bliver taget op i netværket. Det giver samhørighed, anerkendelse og mod til egen- eller kollektiv handling. Derfor skal det stå klart, hvem det landsdækkende netværkstilbud henvender sig til.
 

Hvorfor interesse i et landsdækkende netværk

Du kan have forskellige interesser og nysgerrighed i forhold til at etablere og indgå i et landsdækkende netværk. Som udgangspunkt kan DSR bakke op om et landsdækkende netværk, der opstår som følge af:

  • Et sygeplejefagligt og landsdækkende tema eller interesse
  • Et landsdækkende organisatorisk eller fag-organisatorisk tema eller interesse

Du kan have en forskellig tilgang til at deltage i et landsdækkende netværk. Måske er du den netværker, der har:

  • nogle mål i forhold til gerne at ville deltage i et allerede oprettet netværk og netværksmøde som netværksdeltager
  • en ide til et landsdækkende netværk og gerne vil have vejledning til, hvordan du opretter et sådant i regi af Dansk Sygeplejeråd
  • der allerede har oprettet sit landsdækkende netværk i regi af Dansk Sygeplejeråd, men som har brug for vejledning til, hvordan man faciliterer et netværk og sikrer motivation og aktivitet

Har du interesse i at starte et landsdækkende netværk, så er der hjælp at hente i Dansk Sygeplejeråds tilbud om en opstarts netværkspakke.

Find netværkspakken her
 

Forskellen på et landsdækkende netværk og et fagligt selskab

Et landsdækkende netværk fungerer, når alle der indgår i det, deltager med fx viden, erfaringer og interesse. Et landsdækkende netværk fungerer derfor på baggrund af deltagernes forventninger og ønsker samt spilleregler for at indgå i netværket. Endelig er det muligt at oprette et landsdækkende netværk, der enten har en kort eller lang tidshorisont alt afhængig af, hvad der er netværkets formål og mål.

Dette til forskel fra fx et fagligt selskab, der arbejder på den lange bane ud fra vedtagne vedtægter, afholder generalforsamlinger og skal aflægge regnskab.

Læs mere om, hvad der skal til at oprette et fagligt selskab

Se også