Netværkspakke til opstart af landsdækkende netværk

Er du initiativtager til et landsdækkende netværk for medlemmer af DSR, kan du få hjælp til at komme godt fra start med en netværkspakke. For at få del i den, skal du sende en ansøgning, som skal godkendes af DSR's politiske ledelse. Læs om ansøgningsproceduren og netværkspakkens indhold i denne artikel.

Start med at udfylde et ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet skal ses som en hjælp til at komme godt i gang og det giver dig mulighed for at gøre dig overvejelser om det landsdækkende netværk og konkretisere formål og ideer for det, som du gerne vil være tovholder for. Når skemaet er udfyldt, sender du det til Landsdaekkendenetvaerk@dsr.dk. Indenfor ca. 14 dage får du en tilbagemelding på, om dit landsdækkende netværk kan gøre brug af DSR's netværkspakke. 

Søg om netværkspakken og læs om ansøgningsforløbet nedenfor:

Sådan er ansøgningsforløbet:

 • Udfyld ansøgningsskemaet (word-fil) og gem det som en fil på din computers skrivebord.
 • Send ansøgningsskemaet til DSR via mailadressen: Landsdaekkendenetvaerk@dsr.dk
 • Ansøgningerne vil blive læst og behandlet i den rækkefølge, de sendes til DSR. Den enkelte ansøgning vil blive vurderet i relation til, om den har en sygeplejefaglig interesse eller en organisatorisk interesse, som ikke kan dækkes af fx et medlemskab i et fagligt selskab, et lokalt netværk eller et tillidsrepræsentant-kollegie.
 • Godkendes ansøgningen af DSR's politiske ledelse, vil en konsulent fra DSR kontakte dig til en snak om, hvordan du kan lægge en videre plan for opstarten af det landsdækkende netværk, som du har taget initiativ til. I sparringen vil indgå en drøftelse af DSR’s netværkspakke og dens muligheder.
 • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrativ medarbejder i DSR, Lene Tøttrup Bedoya på ltb@dsr.dk, konsulen Dina Schrøder Schytt på dsc@dsr.dk eller specialkonsulent, Lene Schade Jensen på lsj@dsr.dk.

Det landsdækkende netværk drives af jer selv, men Dansk Sygeplejeråd vil gerne støtte og følge jeres landsdækkende netværk i de første seks måneder af netværkets levetid. 

Hvad indeholder netværkspakken? 

DSR's netværkspakke til opstart indeholder følgende, som du kan gøre brug af, når din ansøgning om et landsdækkende netværk i regi af DSR er godkendt:

 • Konsulentbistand: 1 times konsulentbistand per telefon eller som fysisk møde i forbindelse med et landsdækkende netværks opstartsmøde, konsulentdeltagelse på opstartsmødet og 2 x ½ times konsulentbistand per telefon indenfor netværkets første halve år.
 • Mødelokaler: Det landsdækkende netværk kan afholde møder i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30 i København. I kan booke lokaler og forplejning ved at sende en mail til: booking@dsr.dk. Der er stor efterspørgsel på mødelokaler, så vær gerne ude i god tid. 
 • Dækning af transportudgifter: Initiativtagerne og deltagere til et landsdækkende netværk tilbydes at få dækket transportomkostninger til ét opstartsmøde i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30 i København.
 • Zoom-licens: Det er muligt, at du som tovholder af et landsdækkende netværk kan låne en Zoom online mødelicens, når I skal afholde et landsdækkende netværksmøde online som opfølgning på det fysiske opstartsmøde. Kontakt kursus- og konferenceteamet på kursusadm@dsr.dk for at låne en online mødelicens. 
 • Støtte til arrangementer: Som landsdækkende netværk kan I søge om støtte til afholdelse af et arrangement. I boksen herunder finder I kriterier og ansøgningsskema til aktiviteter til henholdsvis et sygeplejefagligt - eller organisatorisk landsdækkende netværk. På ansøgningsskemaet står anført, hvem ansøgningsskemaet skal sendes til. 
 • Annoncering i Sygeplejersken: Landsdækkende netværk har gratis mulighed for at annoncere for et arrangement i annoncespalterne bagerst i tidsskriftet Sygeplejersken. Annoncen må indeholde maksimalt 600 anslag. Læs mere på dsr.dk/annoncering og kontakt gerne redaktionssekretær, Henrik Boesen på hbo@dsr.dk, hvis du har spørgsmål.
 • Annoncering på dsr.dk:  Jeres landsdækkende netværk annonceres på en oversigtsside på DSR’s hjemmeside. Oversigtsiden ligger bag login, så det kun er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der kan klikke sig ind på den. Her kan interesserede medlemmer læse om formålet med netværket og tage kontakt til jer som tovholdere, hvis de ønsker at blive en del af det. Er du det landsdækkende netværks kontaktperson, vil dine kontaktoplysninger ligge her. Vi anbefaler, at du som initiativtager til det landsdækkende netværk opretter en specifik mailadresse, som kan fremgå på siden. På den måde undgå du, at din private mail bruges til netværkets korrespondance.
 • Workshop: En workshop, hvor initiativtagerne til et landsdækkende netværk arbejder med, hvordan man som frivillig kan igangsætte og facilitere et landsdækkende netværk ved fx at afdække ønsker, spilleregler og være motivations- og igangsætter. Workshoppen afholdes to gange om året i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30 i København. Datoer for afholdelse af workshoppen i 2023 udmeldes ultimo 2023. DSR betaler for din transport, workshop og forplejning på dagen.
  Læs mere om workshoppen og tilmelding for initiativtagere/tovholdere af et landsdækkende netværk.
 • Hjælp til kontakt: DSR kan tilbyde at være behjælpelig med, at I kan få kontakt til potentielle medlemmer til jeres landsdækkende netværk, ved at sende en invitation i en mail til gruppen. En forudsætning er dog, at der er tale om en veldefineret gruppe af medlemmer, som er registreret i vores medlemssystem.
 • Evaluering: DSR ønsker at evaluere, hvilken værdi og udbytte både medlemmerne og DSR oplever ved etableringen af landsdækkende netværk. Der vil med mellemrum blive udsendt korte evalueringsskemaer til tovholderne , som vi håber, at netværkene vil deltage i.

Netværksansvarlig og databeskyttelsesregler

Som netværksansvarlig skal du være særlig opmærksom på, at du er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Læs mere om reglerne

Se også