Workshop til dig som initiativtager til et landsdækkende netværk

Hvordan kan du drive et stærkt landsdækkende netværk - workshop om netværksfacilitering og det at skabe inspirerende netværksmøder.

Et stærkt og velfungerende netværk driver ikke sig selv. Een eller flere skal sætte rammen for netværket, den gode netværksdialog og videndeling.

Formål

Formålet med workshoppen er, at du får ideer og kompetencer til at stå i spidsen for at starte og drive et landsdækkende netværk for sygeplejersker. 

Hvem henvender workshoppen sig til

Workshoppen er for dig eller jer, som er initiativtagere eller tovholdere til at starte et landsdækkende netværk og har fået tildelt Dansk Sygeplejeråds netværkspakke til opstart af et landsdækkende netværk.

Workshoppens indhold

På dagen kommer vi rundt om:

  • Din motivation for at indgå som facilitator af et landsdækkende netværk
  • Viden om hvordan du kan tilrettelægge et netværksmøde og vedligeholde aktivitet, hvor gode relationer, motivation og engagement er i fokus
  • Tips & tricks til rollen som facilitator herunder hvordan du kan være med til at skabe et stærkt fællesskab og hvordan netværket kan sætte sig mål og arbejde hen imod dem
  • Inspiration til forskellige netværksaktiviteter
  • Gennemgang af hvad DSR kan tilbyde i relation til dannelse af et landsdækkende netværk i DSR regi

Praktisk om workshoppen

Begge workshops afholdes i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 Kbh K. 

Workshoppen afholdes på følgende dage i 2023:

Du får en mail med svar på, om der er plads på workshoppen. Der er et max på 20 deltagere per workshop.

Dansk Sygeplejeråd betaler for din transport, workshop og forplejning på dagen. Workshoppen afholdes i tidsrummet kl. 10-15.30. Der serveres kaffe/the og en bolle mellem kl. 9.30 – 10 samt frokost.

 

 

Se også