Uddannelsesinstitutioner for videreuddannelse

Universiteter og University Colleges.

I Danmark har vi både universiteter og university colleges (professionshøjskoler) til at udbyde formelle videreuddannelser.

Universiteterne

Universiteterne står for alle de sædvanlige universitetsuddannelser, men derudover kan man som professionsbachelor gå ind på en kandidat- eller masteruddannelse. Det er dog ikke alle kandidatuddannelser, der uden videre godkender en professionsbachelorgrad.

Nogle uddannelser kræver et suppleringsforløb i forbindelse med studiestart på kandidatuddannelsen eller anden form for supplerende adgangskrav. Det kan fx være nogle særlige valgfag på grunduddannelsen. Adgangskravene fremgår af den konkrete uddannelses studieordning.

Alle med en relevant mellemlang videregående uddannelse/professionsbachelorgrad kan søge ind på en masteruddannelse.

Det er også universiteterne, der udbyder ph.d.-uddannelsen.

Universiteterne sorterer under Uddannelses- og Forskningsministeriet

University Colleges - Professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne udbyder professionsbacheloruddannelserne, som fx sygeplejerskeuddannelsen.

Derudover er det professionshøjskolerne, der står for diplomuddannelserne.

Professionshøjskolerne sorterer Uddannelses- og Forskningsministeriet