Kontaktoplysninger til kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen består af 16 medlemmer: 1 kredsformand, 2 kredsnæstformænd og 13 bestyrelsesmedlemmer.

 

Christina W. Hay Lund chl@dsr.dk 25624298
Caroline Kronborg Grøn ckg@dsr.dk 60665255
Bodil Laustsen bla@dsr.dk 61777372
Jeanne Koustrup Kroge jeannekroge@hotmail.com 40911340
Berit Byg (orlov) beritbyg@gmail.com 24483623
Bente Yder bmy@rn.dk 22724110
Laila Mikkelsen lam@rn.dk 25149978
Ida Pedersen idp@rn.dk 20341252
Maria Gade Madsen maria.madsen@rn.dk 41109560
Gert Sigurd Mosbæk gert.mosbaek@rn.dk 20780031
Pia Jødal Næss-Schmidt pij@rn.dk 20606460
Jeanette Bertelsen jeanette4jenny@gmail.com 30142632
Marie Yde Sloth marieydesloth@gmail.com 23398197 
Heidi G. Hansen hegr@rn.dk 21746608
Laila Reimer Andersen laila.reimer.a@gmail.com 50414939
Patrick Ejsing-Dunn pejs@vesthimmerland.dk

21724453

Lene Odgaard Andersen lodg-aeh@aalborg.dk  
Suppleanter:    
Trine Hoff Derosche trinehoff25@hotmail.com 22499349
Marianne Ruth

mruth1962@gmail.com