Kongresforslag 2016

Læs og hent forslagene til DSR's Kongres 2016. Forslagene er inddelt efter temaerne fag, organisation og samfund.

Oversigt over indkomne kongresforslag

Forslagene er inddelt i emner. 

1.0 Fag

Forslag Status
Behandlet
1.01 Ændringsforslag 1: Bæredygtige organisationer med fokus på kerneopgaven      Behandlet
1.01 Ændringsforslag 2: Robuste organisationer med fokus på kerneopgaven Behandlet
1.01 Ændringsforslag 3: Bæredygtige og robuste organisationer med fokus på kerneopgaven Vedtaget
Vedtaget
1.03 Grænser for dårligt psykisk arbejdsmiljø Trukket
1.03 Ændringsforslag 1: Grænser for dårligt psykisk arbejdsmiljø Trukket
1.04 En styrket indsats for at hjælpe stressramte medlemmer samt forebygge stress hos medlemmer. Behandlet
1.04 Ændringsforslag 1: En styrket indsats for at hjælpe stressramte medlemmer samt forebygge stress hos medlemmer Behandlet
1.04 Ændringsforslag 2: En styrket indsats for at hjælpe stressramte medlemmer samt forebygge stress hos medlemmer Vedtaget
Forkastet
1.06 Obligatorisk formaliseret specialeuddannelse for operationssygeplejersker Trukket
1.07 Høj sygeplejefaglig kvalitet – en overset grundsten i sundhedsvæsenet? Vedtaget
1.08 Styrkelse af sygeplejens position Trukket
1.09 Den gode historie Behandlet
1.09 Ændringsforslag 1: Den gode historie Vedtaget
1.10 En medlemsinvolverende og politisk forankret kommunikationsstrategi for Dansk Sygeplejeråd Forkastet
1.11 Vi bruger og værner om ytringsfriheden Behandlet
1.11 Ændringsforslag 1: Vi bruger og værner om ytringsfriheden Vedtaget

 

2.0 Organisation

Forslag Status
2.01 Lige løn for lige uddannelsesniveau Trukket
2.02 Bedre pension til sygeplejersker Trukket
2.03 Fremtidigt organisationsudviklingsperspektiv i Dansk Sygeplejeråd Trukket
2.03 Ændringsforslag 1: Fremtidigt organisationsudviklingsperspektiv i Dansk Sygeplejeråd Vedtaget
2.03 Ændringsforslag 2: Fremtidigt organisationsudviklingsperspektiv i Dansk Sygeplejeråd Forkastet
2.04 Opgørelse af mandater Trukket
2.05 Opstillingskredse Trukket
2.06 Nedlæggelse af valgkredse Trukket
2.07 Ændring af valgperioder for kredsbestyrelsen fra 2 til 4 år Trukket
2.08 Ændring i formands- og næstformandsvalg i DSR-C Trukket
2.09 Ændring i tidspunkt for afholdelse af kongres Trukket
2.10 Formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning i hovedbestyrelsen Vedtaget
2.11 Repræsentation i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse Trukket
2.12 Plads til Lederforeningens næstformand i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse Trukket
2.13 Antal delegerede på Dansk Sygeplejeråds kongres Behandlet
2.13 Ændringsforslag 1: Antal delegerede på Dansk Sygeplejeråds kongres Forkastet
2.14 Taleret til SLS-repræsentant i kredsbestyrelserne Trukket
2.15 Honorering af formandskab for Lederforeningen Forkastet
2.16 Valgperioder for TR og FTR Trukket
2.16 Ændringsforslag 1: Valgperioder for TR og FTR Trukket
2.17 Operationalisering af TR udviklingsretningen Trukket
2.18 Tiltag for nyuddannede Vedtaget
2.18 Ændringsforslag 1: Tiltag for nyuddannede Forkastet
2.19 Ensrettede og gennemsigtige karensregler for alle nye medlemmer Behandlet
2.19 Ændringsforslag 1: Ensrettede karensregler for nye medlemmer Forkastet
2.20 Dansk Sygeplejeråd skal afsøge mulighederne for at oprette en bolig dele portal på DSR.dk Forkastet

 

3.0 Samfund

Forslag Status
3.01 Dansk Sygeplejeråds bud på fremtidens styring af sundhedsvæsenet Vedtaget
3.02 Prioriteringer i sundhedsvæsenet Trukket

 

Udtalelser

  Status
Udtalelse A: Lyt til befolkningen - Sygeplejerskerne har fortjent en højere løn Vedtaget
Udtalelse B: Politikerne må tage ansvar for prioritering i sundhed Vedtaget