Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Tillidsvalgt i Nordjylland

Denne side er for TR, FTR og AMiR i Nordjylland - altså tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

TR-KB-seminar 2022

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Møder for tillidsvalgte

Møder for TR

Kreds Nordjylland holder områdemøder for tillidsrepræsentanterne i kommuner og region omkring fire gange om året.

Møder for FTR

Fællestillidsrepræsentanterne for henholdsvis de nordjyske kommuner og de regionale arbejdspladser mødes omkring otte gange om året.

Møder for AMiR

De nordjyske arbejdsmiljørepræsentanter samles tre gange årligt - for det meste i det såkaldte trio-samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentant og leder.

Den nordjyske TR-håndbog

Nyttige links for de nordjyske tillidsvalgte. Tjek også TR-kompasset for hele DSR.

Tidslinje OK24
Tidslinje for OK24

Her er de vigtigste datoer i forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne for stat, region og kommuner i 2024 - OK24. Dertil kommer der flere møder for tillidsrepræsentanter undervejs i forløbet.

TR og AMiR-kompasset
På den centrale del af DSR.DK har vi samlet alle relevante regler og vejledninger for de tillidsvalgte i Dansk Sygeplejeråd.
FAQ om Den Dansk Model og overenskomsterne
Den Danske Model er en betegnelse for den særlige måde, arbejdsmarkedet er indrettet på i Danmark. Her aftales løn og arbejdsvilkår normal direkte mellem arbejdsmarkedets parter - arbejdsgivere og fagforeninger. Vi har forsøgt at samle nogle af de mest udbredte spørgsmål om Den Danske Model i denne FAQ.
Plakat Insta Barselscafé
Plakater til arrangementer
Hjælp med at få flere medlemmer til at deltage i møder og arrangementer hos Kreds Nordjylland ved at downloade og sprede plakater, billeder og bannere.