Faget

Læs om faglige områder med lokal interesse for medlemmerne i Kreds Hovedstaden. Læs om kredsens indsatser på det faglige område.