Arbejdsmiljø og patientsikkerhed

Der er direkte sammenhæng mellem patientsikkerhed og sygeplejerskernes arbejdsglæde og -vilkår.

Sygeplejerskers vurdering af arbejdsmiljø og patientsikkerhed fortæller, om der er en fagligt forsvarlig bemanding

Data både om struktur og process skal indgå, når vi ønsker os en databaserede faglig forsvarlig bemanding på arbejdspladserne. Men også data om, hvordan sygeplejersker vurderer patientsikkerhed og eget arbejdsmiljø, er parametre, der kan sige noget om den faglige forsvarlighed på den konkrete arbejdsplads.

struktur_proces_resultat_m_blaa_markering

Her er en undersøgelse, som konkluderer, at

Improvement of hospital work environments might be a relatively low cost strategy to improve safety and quality in hospital care and to increase patient satisfaction.

Der findet et internationalt anerkendt og evidensbaseret spørgeskema, der hedder The Practice Enviroment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI), som ofte bliver anvendt, til at få data, der kan sige noget om sygeplejerskers opfattelse af arbejdsmiljøet og kvaliteten af plejen. Læs mere om det: 

PLUS-undersøgelse i Region Hovedstaden kan bruges
I 2019 indført Region Hovedstaden en undersøgelse om patientsikkerhedskulturen, som anvender et andet internationalt anerkendt redskab kaldet The Safety Attitudes Quenstionnaire (SAQ). Resultaterne af den første måling i Region Hovedstaden kom i maj 2019, og kan ses her. Plus-målingen giver den type resultat-data, som kan anvendes til at vurdere, om kultur/arbejdsmiljø og ledelse understøtter patientsikkerhed. 

Kredsen arbejder for, at Plusmålingerne skal fortsætte i Region Hovedstaden.  Målingerne kan anvendes som en blandt flere indikatorer til at vurdere fagligt forsvarlig bemanding konkret på en arbejdsplads. Den kan også være med til at pege på, hvor og hvordan der skal sættes ind for at forbedre både arbejdsmiljø og patientsikkerhedskulturen. 

Arbejdsmiljøtiltag der virker

trivsel_paa_jobbet

Når man undersøger hvilke tiltag der virker, når arbejdsmiljøet skal forbedres så viser forskning, at indflydelse på arbejdstid, indflydelse på arbejets indhold og organisering og god introduktion viker. 


Det svarer til hvad Proffessor Linda Aiken, der har forsket intentsivt i sammenhængen mellem antal sygeplejersker og patientsikkerhed finder. Hør denne masterclass, hvor hun uddyber det.

Bruger I tiden på sygepleje?
Organiseringen af sygeplejen på arbejdspladsen har indvirkning på arbejdsglæde og trivsel. Man ved fra undersøgelser, at når sygeplejersker har mulighed for at udføre sygepleje af høj kvalitet, så stiger arbejdsglæden. Der er også undersøgelser, der tyder på, at sygeplejersker bruger tid på andet end sygepleje så som oprydning, rengøring, transport af patienter, at udføre eller følge op på andre faggruppers arbejde.  

Missed nursing/udeladt sygepleje 
Missed nursing er et begreb, der dækker sygepleje, der enten er udeladt bedvidst (nedprioriteret), udeladt, glemt, kun udført delvist, udført senere end planlagt. Den primære årsag til missed nursing er for få sygeplejersker. Men sygeplejersker angiver også problematisk teamwork og dårlig organisering mv som årsager til missed nursing (se dette studie). Altså arbejdsmiljø og herunder samarbejde og organisering har en stor indflydelse på muligheden for at udføre arbejdet fagligt forsvarligt. Og sygeplejerskers arbejdsglæde og trivsel er direkte forbundet med muligheden for at udføre sygepleje af god faglig kvailtet. 

Hvilke opgaver bliver udeladt?
En undersøgelse af missed nursing/udeladt sygepleje* viser hvilken sygepleje på europæiske hospitaler, der hyppigst blev udeladt. 

De hyppigste plejeaktiviter, der var “left undone” var:

  • Trøst og samtale med patienter (53%)
  • Udarbejde eller opdatere plejeplaner (42%)
  • Undervise patienter og deres pårørende (41%)
  • Mundhygiejne (34%)

Der var færre rapporteringer om udeladt sygepleje på hospitaler hvor der var:

  • Bedre arbejdsmiljø (p<0.0001)
  • Lavere patient-sygeplejerske ratios (p<0.0001)
  • Lavere andel af sygeplejersker, der jævnligt udførte “non-nursing tasks” (p<0.0001)

* (Ausserhofer D, Zander B, Busse R et al. 2013. Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study. BMJ Qual Saf 2014;23:126–135)