Fagligt forsvarlig bemanding

Tema om sammenhæng mellem sygeplejekvalitet, patientsikkerhed, arbejdspres og arbejdsmiljø.

Der er for travlt på sygeplejerskernes arbejdspladser. Det går ud over patientsikkerheden og sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

Der er efterhånden rigtig meget forskning, der viser den tætte sammenhæng mellem de to ting; kvalitet og arbejdsmiljø. Den forskning bygger på data om bl.a. patienternes/borgeres behov for sygepleje, resultaterne af sygeplejen for patienterne (patient outcome), sygeplejerskernes kompetencer, antal sygeplejersker pr. patient mm. 

Læs en kort og klar artikel af Tove Lindhardt, seniorforsker Herlev/Gentofte Hospital om de ovenstående sammenhænge. 

Et datadrevet sundhedsvæsen

Både regioner og kommuner ønsker at gøre sundhedsvæsnet datadrevet. I DSR Kreds Hovestaden argumenterer vi for, når talen kommer på det datadrevne sundhedsvæsen, at det skal inkludere data om; den konkrete patients behov for sygepleje, antallet af sygeplejersker pr. patient/borger, data om sygeplejerskers trivsel og patientsikkerhedsdata. 

Den aktuelle bemanding på sygeplejerskernes arbejdspladser - i kommuner og region - bygger på overodnede beregninger bla. af antal senge/pladser, aktivitet og  det muliges kunst i forhold til økonomiske midler. Det er på tide, at bruge den internationalt anderkendte viden om, at der er en sammenhæng mellem sygeplejerskers arbejdsvilkår og patienternes risiko for komplikationer. 

Vi skal selv vise sygeplejens værdi

Der kommer ikke nogen og giver os fagligt forsvarlig bemanding. Det er os - sygeplejersker alle vegne i sundhedsvæsnet - der skal kunne vise både politikere og befolkning, at sygepleje er livsvigtigt og livskvalitets-vigtigt. 

I DSR Kreds Hovedstaden er det et indsatsområde, at gøre det, vi kan sammen med jer for at få data, der kan vise hvad fagligt forsvarlig syeplejerskebemanding er.

Her kan du finde inspiration fra arbejdspladser, forskningsartikler mv. om alle de forskellige elementer, der er i fagligt forsvarlig bemanding. 

struktur_proces_resultat_m_blaa_markering

Tegningen her viser, nogle af de mange data, der i kombinationer viser, om der er fagligt forsvarlig sygepleje og bemanding. Det er forskningsmæssigt vist, at data om sygeplejerskers vurdering af eget arbejdsmiljø og af patientsikkerheden på egen arbejdsplads er indikatorer for, om patientsikkerheden er i orden. Så spørg sygeplejerskerne (med valide instrumenter). De ved om patient/borgersikkerheden er i orden. Læs mere om det her.