Fagligt forsvarlige normeringer

Tema om sammenhæng mellem sygeplejekvalitet, arbejdspres og arbejdsmiljø.

Der er for travlt på sygeplejerskernes arbejdspladser. Det går ud over patientsikkerheden og sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

Der er efterhånden rigtig meget forskning, der viser den tætte sammenhæng mellem de to ting; kvalitet og arbejdsmiljø. Den forskning bygger på data om bl.a. patienternes behov for sygepleje, resultaterne af sygeplejen for patienterne (patient outcome), sygeplejerskernes kompetencer, antal sygeplejersker pr. patient mm. 

Vi mangler data i Danmark

I Danmark har vi ikke de data, der skal til for at vise, at patienternes sikkerhed hænger sammen med arbejdspres og dårligt arbejdsmiljø. Vi måler ikke på de data. Det gør det sværere for os alle at argumentere for bedre normeringer. 

Der kommer ikke nogen og giver os fagligt forsvarlige normeringer. Det er os - sygeplejersker alle vegne i sundhedsvæsnet - der skal kunne vise både politikere og befolkning, at sygepleje er livsvigtigt og livskvalitets-vigtigt. 

I DSR Kreds Hovedstaden er det et indsatsområde, at gøre det vi kan sammen med jer for at få data, der kan vise hvad fagligt forsvarlige syeplejerskenormeringer er.

Her kan du finde inspiration fra arbejdspladser, forskningsartikler mv., om alle de forskellige elementer der er i fagligt forsvarlige normeringer.