Hvilke data skal vi bruge?

Når vi skal argumentere for fagligt forsvarlige normeringer med data - hvad er det så for data, der skal til?

Hvilke data skal der til, for at få fagligt forsvarlige normeringer?

International Counsil of Nurses (ICN) har defineret, hvad evidensbaseret sikker bemanding med sygeplejersker kræver. 

En rapport fra 2015 fra American Nurses Association (ANA) Optimal Nurse Staffing to Improve Quality of Care and Patient Outcome diskuterer mange aspekter af sikker bemanding i sygepleje.

Data til hverdagsbrug

For at få sikker bemanding i hverdagen er der brug for:

Data om patienternes behov for sygepleje
Der findes flere typer af værktøjer til at vurdere det (se her). Ideen er at få et øjebliksbillede, helst i hver vagt, på patienternes behov for sygepleje. Det er typisk en eller anden form for kategorisering af patienterne. Det er vigtigt, at det er nemt at arbejde med og ikke tager lang tid. 

Data til vurdering af hvor mange og hvilke sygeplejerskekompetencer, der er brug for
Til hver patientkategori skal det vurderes, hvor mange sygeplejersker der skal til for at kunne opfylde behovet for sygepleje i de enkelte kategorier. Desuden en vurdering af, hvor erfaren sygeplejersken bør være og om der kræves nogle specifikke kompetencer. 

Faglig vurdering på baggrund af data
Data skal være en støtte for en faglige vurdering og beslutning om, hvilke patienter og hvor mange patienter, sygeplejerskerne skal/kan tage sig af i den pågældende vagt. Det må ikke være en bevidstløs notering af tal.  Tværtimod bør selve scoringen jævnligt være genstand for faglig refleksion om, hvad det er for iagttagelser og faglig overvejelser, der ligger bag scoringerne.  

Se eksempler på det i Omkreds H nr. 3 2019 fra Bornholm, Børnekræftafdelingen på RH og California. 

Sygeplejesensitive indikatorer
For at vide om sygeplejen så er fagligt forsvarlig, er det nødvendigt at vide, hvad resultatet er for patienterne. Det er data om de såkaldte sygeplejesensitive indikatorer, som du kan læse mere om her i Omkreds H nr. 3 2019

Tiangulering - uddannelse, organisering og arbejdsmiljø

Der er meget, der influerer på om sygeplejen kan være faglig forsvarlig. Forskning viser, at antallet af sygeplejersker pr. patient, sygeplejerskernes uddannelsesniveau og andelen af sygeplejersker i personalesammensætningen har indflydelse på patienttilfredshed, patienters risko for død og kvaliteten af sygeplejen. 

Organiseringen af sygeplejen, ledelseskvaliteten og kommunikation er andre faktorer, der spiller ind på, om sygeplejersken er faglig forsvarlig, som blandt andet dette studie viser. Det undersøger hvilke faktorer, der ligger til grund for udeladt eller forskinket sygepleje (missed care) og finder, at blandt andet organiseringen af sygeplejen er en faktor. 

Se også denne masterclass, hvor Linda Aiken fortæller om organiseringenens og ledelseskvalitetens betydning for sygeplejerskers vurdering af eget arbejdsmiljø og sygeplejerskers ønske om at forlade arbejdspladsen. 

Der er direkte sammenhæng mellem sygeplejerskers vurdering af eget arbejdsmiljø, vurdering af kvaliteten af plejen på egen arbejdsplads og outcome for patienter . Læs mere om det her. 

struktur_proces_resultat