Sygeplejens betydning for patientsikkerhed

Inspiration til at finde evidens for at antal sygeplejersker pr. patient er afgørende for patientsikkerheden.

Flere sygeplejersker vil øge patientsikkerhed og behandlingskvalitet
Klar og kort dansk forklaring på sygeplejens betydning for patientsikkerheden af Tove Lindhardt. Seniorforsker, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

Mere forskning
I sær i USA har der længe (fra 1990'ern) været forsket i sammenhængen mellem antalt sygeplejersker og patienternes sikkerhed i form af risiko for død og for komplikationer under indlæggelse. Linda Aiken er en af de førende forskere indenfor det felt.

Linda Aiken video_download

Se video med Linda Aiken - Mater Class for ledende sygeplejersker i Region Hovedstaden i januar 2018.

Indenfor de sidste 10 år er forskningen via organisationen RN4CAST bredt ud til hele verdenen. Der er er nu tilstrækkelig evidens til, at begynde at anvende den viden, forskningen har givet os. Det var Linda Aikens budskab, da hun besøgte Kreds Hovedstaden i januar 2018.

Sikker viden vi har 
- en patient mere pr. sygeplejerske betyder en øget dødelighed for patienterne på 7%

- en patient mere pr. sygeplejerske betyder, at ygeplejersker vurderer sygeplejen på deres arbejdsplads som dårlig eller under middel og patientsikkerheden som dårlig eller under middel

- hospitaler, hvor der er et vurderet godt arbejdsmiljø for sygeplejerskerne, har højere patienttilfredshed

- hver gang man sænker procentdelen af sygeplejersker med 10% i sammensætningen af plejepersonalet, øger man risikoen for patienters død med 11%

Patients in well nurse resourced hospitals were significantly less likely to die at every patient risk level and their total care costs were the same or less in the high nurse resourced hospitals than in the low nurse resourced hospitals.Linda Aiken i HOSPITAL NURSE STAFFING AND PATIENT OUTCOMES