Synergimodellen

Få inspiration fra dem, der anvender synergimodellen til vurdering af plejebehovet.

I samarbejde med FOA og Region Hovedstaden har kredsen udviklet et koncept til faglig begrundet arbejdsdeling ved hjælp af blandt andet Synergimodellen.

Udgangspunktet for konceptet er, at patientsikkerheden højnes, hvis personalets kompetencer og patientes behov for pleje og behandling macher bedst muligt. Arbejdspladserne bliver tilbudt forskellige værktøjer og konsulentstøtte fra Enheden for Uddannelse i Region Hovedstaden. Kontakt Annette Kolding Rørvik, hvis I er interesserede:  annette.kolding@regionh.dk

Koncetet et har været afprøvet på ca. 9 arbejdspladser i Region Hovedstaden fra 2012 - 2015 med stor succes. I den tid blev konceptet støttet økonomisk, så afdelingerne kunne deltage gratis. Nu skal afdelingerne selv betale for ydelserne fra Enheden for Uddannelse. 

Står på tre ben
Konceptet står på tre ben:

  • Systematisk daglige scoringer af patientens behov for sygepleje og behandling
  • Daglig maching af den bedst mulige synergi mellem personalets kompetencer og patienternes behov
  • Regelmæssig og systematisk faglig refleksion

Læs mere om erfaringerne
 

 

faglig begrundet arbejdsdeling

Læs om konceptet evaluering og blive inspireret til at gå igang selv.

Faglig begrundet arbejdsdeling inspirationskatalog

 

synergimodel

Lidt om synergimodellen og Medicinsk afdeling O på Herlev, som var den første afdeling, der afprøvede konceptet.

Faglig begrundet arbejdsdeling fra omkredh nr. 1 2012

Fagligt begrundet arbejdsdeling bornholm

På Bornholms Hospital er der mange erfaringer med at anvende synergimodellen. De har taget den et skridt videre og registrer de dage, hvor der ikke er synergi mellem kompetencer, antal sygeplejersker og plejebhovet.

Tal på behovet for sygepleje

faglig begrundet arbejdsdeling omkredsh nr 2 2014