Systematisk vurdering af patienter og borgeres behov for sygepleje

Bliv inspireret til metoder, der kan systematisere jeres vurderinger af plejebehovet.

Der findes forskellige mere eller mindre validerede og evidanbaserede metoder til at vurdere patienter og borgeres behov for sygepleje. Her er link til mere viden om nogle af dem.

The Safer Nursing Care Tool (SNCT) - England
På baggrund af en stor skandale i 2009 på et hospital i England, hvor blandt andet mangel på sygepleje og dårlig ledelse betød mange dødsfald på det pågældende hospital, arbejder man i det engelske nationale sundhedsvæsen (NHS) med at blive bedre til at vurdere sikker bemanding - Safe Staffing. Her er de overvejelser den engelske udgave af Styrelsen for Patientsikkerhed, National Quality Board, har gjort sig om sikker bemanding i sygeplejen.

Som led i det har man i England udviklet et værktøj, SNCT til at vurdere om sygeplejerskebemandingen er sikker på baggrund af patienternes kompleksitet og situation. I Nursing times Vol 111 no 3 er der en beskrivelse af, hvordan redskabet bruges og hvilke andre forhold, man skal tage med ind i vurderingen af sikker bemanding. Der er et privat firma The Shelford Group, der arbejder med SNCT til forskellige typer af specialer herunder også vurdering af patienternes behov for sygepleje i psykiatrien. 

RAFAELA - Finland
Lisbeth Fagerström, RN, CNS, MNSc, PhD. Hun har udviklet metoden, der kaldes RAFAELA. Den består af en model for patientklassifikation med udgangspunkt i Virgina Henderson. Det kobles med antal af sygeplejersker og en daglig systematisk vurdering fra sygeplejerskerne om arbejdsbyrden i den pågældende vagt. Metoden bruges på de fleste hospitaler i Finland.

Her er en kort beskrivelse af RAFAELA , som er et uddrag fra denne lidt længere rapport om "The right nurse in the right place".

Her er en artikel fra 2018 Nursing workload, patient safety incidents and mortality: an observational study from Finland

IKOS - Norge/kommuner
Marit Strandquist seniorrådgiver i Sensio i Norge har udviklet en metode IKOS til faglig begrundet arbejdsdeling i kommunerne. Udgangspunktet er at få den rette professionelle person som ansvarlig og primærkontakt for den enkelte patient/borgere.  Video her, som forklarer IKOS. 

I Danmark har sygeplejerske Minna Friemann, MPQM, University College Lillebælt i samarbejde med Margit Strandquist og Langelands kommune vurderet IKOS i en dansk sammenhæng. 

InterRAI - internationalt værktøj til vurdering af skrøbelige patienter/borgere
InterRai er et værktøj der anvendes i mange forskellige lande til at støtte vurdering af borgerenes behov for sygepleje og planlægning af sygeplejen til skrøbelige borgere indenfor psykiatri, ældrepleje og rehabliteringsenheder. 

Børneafdeling
Læs også artikel fra Omkreds H nr. 3 2019, hvor onkologisk børneafdeling fortæller om deres arbejde med at vurdere plejebehov og behov for sygeplejersker i relation til det. 

Synergimodellen
I Kreds Hovedstaden har vi været med til at udbrede den såkaldte synergimodel i Region Hovedstaden. Den kan du læse mer om via linket her under.