Ingen sygepleje uden omsorg

Kreds Hovedstadens faglige forår sætter spot på omsorgen i sygeplejen – og manglen på omsorg. Deltag i de mange spændende arrangementer og styrk din argumentation for at prioritere den personcentrerede sygepleje.

Sygepleje er i sit udgangspunkt personcentreret. Sygepleje handler om at støtte mennesker i at mestre et liv med konsekvenserne af behandling, sygdom og lidelse.  

Som Jacob Birkler, filosof og tidligere formand for Etisk Råd, formulerer det: 

For sygeplejersker er menneskelighed et arbejde. Derfor skal vi give rammer til, at sygeplejersker ikke alene skal gøre noget for patienten, men også sikre at de kan være noget ved patienten. Vi skal sikre, at sygeplejersker har mulighed for at øjne, hvad der for patienten er vigtigt og ikke blot handle ud fra det, behandlingen tilsiger er vigtigt. 

Omsorg handler ikke primært om at støtte en behandling, men om at støtte det menneske, der bliver behandlet. 

Program for fagligt forår om professionel omsorg

(Programmet er fortsat under planlægning)

2. marts 16.30 – 19: Udpint velfærd: Etik og faglighed i klemme v/Susanne Ekman

Kredsens lokaler Frederiksborggade 15, 4.sal, København K

Sundhedsvæsnet er i en tilstand lige nu, som kan sammenlignes med bankverdenens op til finanskrisen 2008. Der er gennem mange år blevet lovet langt mere, end nogen kan holde.  

I denne workshop undersøger vi, hvilke konsekvenser et urealistisk forventningspres har for sygeplejersker og andre fagpersoner i velfærdsarbejdet. Vi dykker ned i de forskellige måder at forholde sig til de umulige valg og dysfunktionel forventningsafstemning. Vi taler sammen om, hvordan man kan navigere uden om både selvopofrelse og kynisk distance - selvom det ikke er nemt med de eksisterende rammer. 

5. marts 9.30 - 12.00: Eksklusivt for kredsens medlemmer: Forpremiere på filmen ”Lige før døden er der så meget liv”  - Der er venteliste til arrangementet.

Grand Teatret Mikkel Bryggersgade 8, 1460 København K 

Kreds Hovedstadens medlemmer er inviteret til gratis forpremiere på en helt ny film optaget på Bispebjerg Hospitals palliative afdeling. Filmen er skabt af instruktør Anne Wivel, som for 12 år siden var indlagt på afdelingen sammen med sin døende mand. I filmen er hun tilbage på afdelingen for at forstå, hvad det er personalet kan, når de formår at skabe liv et sted, hvor der er så meget lidelse.  

Der er en croissant og en kop kaffe fra kl. 9.30. Filmen starter kl. 10. Efter forevisningen kan du møde filmens instruktør Anne Wivel, som vil fortælle om, hvorfor hun har lavet filmen og hvad hendes undersøgelse af personalets arbejde har lært hende.  

9. marts: Kursus i Guidet Egen-beslutning - kurset er overtegnet men gentages 26. september.
Kredsens lokaler Frederiksborggade 15, 4. sal, København K 

Metoden Guidet Egen-beslutning er en struktureret og evidensbasereret tilgang, hvor sygeplejersker og borger/patient samarbejder med udgangspunkt i den enkeltes liv, hverdag og sundhedsudfordringer. 

26. april 16.30 – 18.00: Kan medicindosering gøres omsorgsfuldt? 
Virtuelt 

På dette virtuelle arrangement kan I få hjælp til at forstå, hvordan den herskende biomedicinske tankegang og den udbredte organisatoriske styring, gør medicinarbejdet udpræget teknisk og flytter fokus væk fra de sociale og relationelle aspekter ved medicin. På arrangementet vil Sofie Rosenlund Lau beskrive et alternativt perspektiv på medicinarbejdet, som hun kalder ”lægemiddelomsorg” 

4. maj kl. 16 - 18:00: Professionel omsorg i sygeplejen – ingen sygepleje uden omsorg v/Anne Bendix, formand for Sygeplejeetisk Råd 
Virtuelt 

Omsorg bliver ofte omtalt som noget, der ’naturligt’ indgår i sygepleje. I oplægget problematiseres denne tilgang, og der kommer bud på, hvordan sygeplejersker kan medvirke til at diskutere omsorg som en professionel tilgang i mødet med borgere og patienter 

7. juni kl. 16.30 - 19.00: Det er ikke vores patient v/Lisbeth Aaskov Falch ph.d. og sygeplejerske

Kredsens lokaler Frederiksborggade 15, 4.sal 1360 København K

De gamle patienter bliver specialeløse på grund af deres uklare, rodede og multifacetterede sygdomsbillede. De er interesseløse for de professionelle på hospitalet, fordi denne gruppe burde behandles i primærsektoren. De bliver historieløse, når sundhedsvæsnet bliver styret ud fra flow og målbare objektive data udfyldt ved klik i journalen. Alt i alt en giftig cocktail for de gamle skrøbelige patienter.

Hvordan passer sygeplejen og sygeplejerskerne ind i det billede? Sygeplejerskerne er i høj grad fulgt med den lægefaglige specialisering, som også giver prestige og karrieremuligheder for sygeplejersker. Lisbeth hævder i sin ph.d., at den mere omsorgsbetonede og helhedsorienterede sygepleje har trange kår, men samtidig er livsnødvendig for de gamle patienter (og, spørger hun: Måske for alle patienter?)

Udprint program med QR-kode