Koncept Fagidentitet

100 arbejdspladser fra kommuner, psykiatri og somatik har afprøvet Kreds Hovedstadens Konceptet Fagidentitet. Din arbejdsplads kan også være med.

Kort om Koncept Fagidentitet

Det kan bruges på alle arbejdspladser. Kernen i konceptet er, at der etableres monofaglige refleksionsrum på arbejdspladserne. Målet er at sygeplejerskerne skal kunne argumentere fagligt for, hvor i patientforløbet sygeplejerskernes kompetencer skal være til stede. Materiale og gode råd kan hentes her på siden, hvor du også kan læse mere om konceptet

 

Monofaglige møder 

Sygeplejerskerne holder, i et monofagligt regi, møder lokalt på arbejdspladsen gennem ca. 8 måneder. Der afholdes monofagligt møde ca. 1 gang om måneden i den tid konceptet løber. Formålet med møderne er, at afklare, hvad sygeplejerskernes særlige bidrag til patientens/borgerens forløb er og bør være. Omdrejningspunktet er borgerens sikkerhed og behov for sygepleje - det skal være udgangspunktet for, hvordan sygeplejerskerne skal bruge deres særlige kompetencer og kvalifikationer.

Faglig refleksion 

Kreds Hovedstaden har udarbejdet en række påstande, billeder og andre redskaber, der skal være udgangspunkt for de faglige diskussioner på arbejdspladsen. 

Ledere

Det er vigtigt, at ledelsen ønsker at sætte denne proces i gang, bakker op og støtter undervejs.

Tovholdere

Udpeg en tovholder til at facilitere de monofaglige møder. Den nærmeste leder, som er sygeplejerske, og tovholderen samarbejder om at skabe rammerne og holde processen i live.

Tovholderen er med til at sikre en vigtig pointe i konceptet, nemlig at sygeplejersker bliver mere fokuserede og disciplinerede i de faglige drøftelser. Det er med til at udvikle de faglige argumenter og evnen til at reflektere over faget i hverdagen.