Sygeplejerskeprisen

DSR Kreds Hovedstaden har en tradition for at uddele en pris til sygeplejersker, der med sin faglighed har gjort en positiv forskel for patienter/borgerer og er et forbillede for kollegerne. Se hvordan du kan indstille din dygtige kollega til prisen.

Kender du en, som fortjener Sygeplejerskeprisen?

I Kreds Hovedstaden ønsker vi at hylde en sygeplejerske, der med sin faglighed har gjort en positiv forskel for patienter/borgere og er et forbillede for kollegerne. Vi ved, der er rigtig mange gode kandidater, som kan være med til at fejre faget og vise bredden og kvaliteten af sygeplejen i Kreds Hovedstaden. Vær med til at anerkende det faglige fyrtårn fra din arbejdsplads.

Prismodtageren skal være aktivt medlem af DSR Kreds Hovedstaden.

Indstil din dygtige kollega
Indstil den sygeplejerske fra din hverdag, som du sætter pris på, fordi vedkommende:

  • udvikler og forbedrer pleje(forløb) for og sammen med patienter/borgere i alle aldre
  • udvikler og styrker forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for borgere i alle aldre 
  • løfter jeres faglige refleksion i hverdagen
  • er den sygeplejerske, som I ofte går til, når I har brug for ekstra indsigt og erfaring for at løse komplekse problemstillinger for en eller flere patienter/borgere
  • inspirerer jer med sygepleje af høj faglig kvalitet tæt på borgere/patienter i hverdagen
  • inspirerer andre sygeplejersker eller det omgivende samfund med sygepleje af høj faglig kvalitet
  • inspirerer fremtidens sygeplejersker til selv at blive faglige fyrtårne
  • forstår at formidle sygeplejens værdi for samfundet og for patienter/borgere og familier

Sådan indstiller du en kollega
En elle flere kolleger kan indstille til prisen. Mindst en af jer skal være aktivt medlem af DSR Kreds Hovedstaden og skal kunne deltage på kredsens generalforsamling 27. oktober i DGI-Byen.

Skriv en indstilling, hvor du begrunder, hvordan din kollega lever op til kriterierne. Send den til hovedstaden@dsr.dk, skriv Sygeplejerskeprisen i emnelinjen. Husk at anføre dit eget navn og medlemsnummer samt navn og arbejdssted på den person, du indstiller. En udtagelseskomite under kredsbestyrelsen står for udvælgelsen af årets prismodtager.

Sygeplejerskeprisen  bliver uddelt til næste generalforsamling i 2025. 

Sygeplejerskepriser i Kreds Hovedstaden

Se hvem der har fået Kreds Hovedstadens sygeplejerskepris. Hvis du vil vide noget om modtagere af prisen i perioden mellem 2012 - 2009, så kontakt hovedstaden@dsr.dk.

Sygeplejerskeprisen 2022 Anne Boesgaard

Vinder af sygeplejerskeprisen 2022 Anne BoesgaardKlinisk sygeplejespecialist på Hjertemedicinsk operationsklinik Herlev-Gentofte Hospital Anne Boesgaard vandt DSR Kreds Hovedstaden sygeplejerskepris 2022. 

Anne er dedikeret til høj faglighed og patientsikkerhed. Hun har hele tiden øje for at forebygge komplikationer og forbedre patienternes forløb før under og efter behandlingen i operationsklinikken. Anne er et anker for sygeplejerkserne, som altid kan regne med, at hun udersøger og finder løsninger på store og små sygeplejefaglige udfordringer, der opstår i afdelingen. Samtidig er hun et fagligt fyrtårn, som formår at højne de tværfaglige samarbejde og skabe både faglig nysgerrighed og tryghed i hele personalegruppen. 

Sygeplejerskeprisen 2020 Jonas Hammer Vandborg

prismodtager_og_kristina

Sygeplejerskeprisen 2020

Jonas Hammer Vandborg blev tildelt kredsens sygeplejerskepris 2020 på kredsens generalforsamling den 29. oktober. Jonas’ kolleger hylder ham, fordi han hver dag er en faglig og menneskelig inspiration.

Jonas arbejder på Heroinklinikken ved KABS Hvidovre, hvor opgaven er at reducere de skadelige følgevirkninger af at være afhængig af heroin. Jonas’ kolleger siger blandt andet om ham:

”Med sin høje faglige standard inspirerer Jonas hver eneste dag sine kolleger til at blive bedre sygeplejersker. Han rejser de mange svære etiske dilemmaer, som hverdagen byder på for både ansatte og brugere af Heroinklinikken og går foran for at finde løsningerne, der gavner brugerne af Heroinklinikken.

Han er konstant forkæmper for, at brugerne er inddraget og bliver behandlet med respekt og medmenneskelighed. Med sine handlinger og holdninger viser Jonas hver dag sygeplejens værdi for en gruppe af borgere, der normalt er oversete i samfundet.”

Stort tillykke til Jonas.

 

Sygeplejerskeprisen 2018 Birgitte Skottfelt

birgitte skottfelt

Sundhedsplejerske Birgitte Skottfelt fra Københavns kommunes sundhedspleje i Vanløse/Brønshøj/Husum modtog kredsens årlige Sygeplejerskepris på generalforsamlingen 29. oktober. Kredsformand Vibeke Westh og priskomiteens formand, kredsnæstformand Harun Demirtas overrakte prisen i form af en glasfigur, diplom og blomster.

Samlingspunkt i lokalsamfundet
Birgitte Skottfelt var indstillet af sine kolleger. Hun fik prisen blandt seks nominerede for at være "en altomfavnende ildsjæl, som med stor faglighed har bidraget til sammenhold og energi i lokalsamfundet i Vanløse gennem mange år".
Birgitte står blandt andet bag "Den kulørte forældrecafe", som bidrager aktivt til integration og forståelse på tværs af kulturer. Som en værdsat kollega på Damhusengens skole har hun også et særligt blik for "børn, som ikke lige passer ind". 

Læs meget mere om Birgitte Skottfelts faglighed og arbejde i OmKreds H nr. 4-2018. 

 

Sygeplejerskepris 2017 Karin Birtø

Sygeplejerskepris 2017

Rehablitiering er også en sygeplejerskeopgave

Årets modtager af kredsens Sygeplejerskepris Karin Birtø har foreløbig været sygeplejerske i 40 år. I 30 af dem har hendes faglige fokus været på kræft – pleje til kræftsyge, forebyggelse, undervisning, formidling, rehabilitering og pårørende. Kolleger og ledelse på Karins arbejdsplads Center for Kræft og Sundhed (CKSK) i Københavns kommune, indstillede hende til prisen for hendes viden og engagement i arbejdet med rehabilitering og pårørendeindsats.

I indstillingen skrev kollegerne blandt andet:

Vi ved med sikkerhed, at mange kollegaer, borgere/patienter og pårørende har nydt godt af Karins ihærdige og systematiske tilgang til ’den bedste praksis’ i hendes virke som sygeplejerske, og vi er sikre på, at mange i årene fremover vil nyde godt af Karins mangeårige arbejde.

Det vil være helt utænkeligt, hvis vi ikke også efter Karins pension hører hendes stemme i de faglige debatter omkring pårørende, rehabilitering og vores faglige og etiske forpligtelser som sundhedsprofessionelle. 

Rehablitiering er også en sygeplejerskeopgave

Årets modtager af kredsens Sygeplejerskepris Karin Birtø har foreløbig været sygeplejerske i 40 år. I 30 af dem har hendes faglige fokus været på kræft – pleje til kræftsyge, forebyggelse, undervisning, formidling, rehabilitering og pårørende. Kolleger og ledelse på Karins arbejdsplads Center for Kræft og Sundhed (CKSK) i Københavns kommune, indstillede hende til prisen for hendes viden og engagement i arbejdet med rehabilitering og pårørendeindsats.

I indstillingen skrev kollegerne blandt andet:

Vi ved med sikkerhed, at mange kollegaer, borgere/patienter og pårørende har nydt godt af Karins ihærdige og systematiske tilgang til ’den bedste praksis’ i hendes virke som sygeplejerske, og vi er sikre på, at mange i årene fremover vil nyde godt af Karins mangeårige arbejde.

Det vil være helt utænkeligt, hvis vi ikke også efter Karins pension hører hendes stemme i de faglige debatter omkring pårørende, rehabilitering og vores faglige og etiske forpligtelser som sundhedsprofessionelle. 

Sygeplejerskeprisen 2016 Maria Svane Altschuler

sygeplejerskepris 2016 bedst

Dedikeret sygepleje til mennesker med alkoholmisbrug
Socialsygeplejerske på Amager Hosptial Maria Svane Altschuler har inspireret både kollegerne og de patienter, som står hendes professionelle hjerte nær - "de skæve eksistenser". 

Med høj etik og moral vejleder og guider hun kollegerne og samarbejder med patienterne. Hendes mål er at gøre patienternes møde med sundhedsvæsnet til en god oplevelse, så de kan få hjælp til at arbejde med både deres fysiske, sociale og psykiske behov. 

Sygeplejerskeprisen 2015 Merete Dehfeld

prismodtager 2015 merethe dehnfeld

Vogter kvaliteten af sygeplejen   

Merete Dehnfeld er en vaskeægte ildsjæl. Som sygeplejerske har hun et sikkert blik på at borgerne, som må leve med en erhvervet hjerneskade, også skal kunne opnå sundhed og trivsel. Med ihærdighed har hun sat system i den sundhedsfaglige indsats i Center for Erhvervet Hjerneskade. Blandt andet gennem supervision og uddannelse har hun bevirket, at det tværfaglige personale omkring den hjerneskadede borger opdager og forebygger de sundhedsproblemer, som borgerne i centeret er mere udsatte for end andre.

For ni år siden kom Merete til Københavns Kommune og opdagede hurtigt, at hun i Center for Erhvervet Hjerneskade kunne få lov til at udfolde sin passion for udvikling af kvaliteten i sygeplejen. Siden har hun med sit talent for samarbejde og indlevelse skridt for skridt højnet kvaliteten af sundhedsindsatsen, så hun med sikkerhed i dag kan sige, at borgerne i centeret får de optimale muligheder for at udvikle sig og leve et så rigt liv, som muligt.

Som en anerkendelse af sin kompetente og engagerede indsats modtog Merete Dehnfeld den 10. september 2015 Sygeplejerskeprisen ved Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstadens fagdag 2015. 

 

Sygeplejerskeprisen 2014 Vibeke Hejgaard Nielsen

Prismodtager 2014 Vibeke Hejgaard Nielsen

 

 Innovation og hjertevarme i obstetrikken

Ved generalforsamlingen 2014 blev Kreds Hovedstadens Sygeplejerskepris uddelt. Den gik i år til Vibeke Hejgaard Nielsen, som er obstetrisk sygeplejerske på Rigshospitalet og kvinden bag "Center for psykisk sårbare gravide". Hun modtag prisen fra kredsformanden, som i motivationen bl.a. lagde vægt på, at Vibeke Hejgaad Nielsen er en pioner, en god kollega og en rigtig fagnørd.

 

Sygeplejerskeprisen 2013 Susanne Molin

Prismodtager 2013 susanne molin

Børn skal ikke påføres unødig smerte
Børnesmertesygeplejerske Susanne Molin har et kald: Børn skal ikke påføres unødig smerte i sundhedsvæsenet. Det kan man undgå ved konsekvent opmærksomhed på, at der er stor forskel på børn og voksne – og så handle derefter, blandt andet ved at bruge eksisterende evidens.

Prisen blev overrakt på kredsens generalforsamling i oktober. Det skete blandt andet med følgende begrundelse:


”Susanne Molin har været med til at indføre og oplære afdelingens øvrige anæstesisygeplejersker i at give lattergas til smertefulde procedurer, som tidligere krævede, at børnene skulle faste i seks timer og klædes om for at komme på operationsgangen under fuld bedøvelse. Hun arbejder også kreativt med f.eks. fantasirejser med børnene, så de bliver afledt og kan acceptere en ubehagelig eller smertefuld procedure (…) Foruden at bidrage til et højt fagligt niveau på afdelingen, kommer Susanne Molin også ud over rampen med sin viden