Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen, herunder den politiske ledelse, består af 41 medlemmer, som er valgt af Kreds Hovedstadens medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert fjerde år. Valgperioden for den nuværende bestyrelse er fra 8. november 2021 til 8. november november 2025.

Bestyrelsesmøder

Se hvem der sidder i kredsbestyrelsen.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Møderne er åbne for medlemmer af kredsen:

Se møderne for 2022 her.

Se møderne for 2023 her.

Se referaterne fra KB-møderne her.

Hvis du ønsker at deltage i et bestyrelsesmøde, kan du rette henvendelse til kredsen: Se Kreds Hovedstadens kontaktinformation.

Den politiske ledelse

Den politiske ledelse, primo november 2021

Kredsformand
Kristina Helen Robins
khr@dsr.dk
Tlf. 4695 4905
Mobil 2053 7687

1. kredsnæstforperson
Harun Demirtas
hde@dsr.dk
Tlf. 4695 4948
Mobil 3150 5180

Kredsnæstformand
Cecilie Julie Kampmann Bruun (Sisse)
cjk@dsr.dk
Tlf. 4695 4903
Mobil 6195 6343

Kredsnæstformand
Christian Buonaventsen Kummerfeldt
cbu@dsr.dk
Tlf. 4695 4906
Mobil 6195 6506

Kredsnæstformand
Kristina Frederiksen
krf@dsr.dk
Tlf. 4695 4910
Mobil 6195 6505

Kredsnæstformand
Nicklas Vagner Forsman
nva@dsr.dk
Tlf. 46954904
Mobil 6197 5901