Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen, herunder formandskab, består af 39 medlemmer, som er valgt af Kreds Hovedstadens medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert fjerde år. Valgperioden for den nuværende bestyrelse er fra 9. november 2017 til november 2021.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Møderne er åbne for medlemmer af kredsen:

Se mødeoversigt for 2020.

Se mødeoversigt for 2021.

Hvis du ønsker at deltage i et bestyrelsesmøde, kan du rette henvendelse til kredsen: Se Kreds Hovedstadens kontaktinformation.

Formandsgruppen

Formandskabet pr. 19. august 2019

Kredsformand
Kristina Helen Robins
khr@dsr.dk
Tlf. 4695 4905
Mobil 2053 7687

1. kredsnæstformand
Signe Hagel Andersen
san@dsr.dk
Tlf. 4695 4907
Mobil 2021 5777

2. kredsnæstformand 
Harun Demirtas
hde@dsr.dk
Tlf. 4695 4948
Mobil 3150 5180

Kredsnæstformand
Mette Sofie Haulrich
msh@dsr.dk
Tlf. 4695 4906
Mobil 3022 6626

Kredsnæstformand
Hanne Krogh
hkr@dsr.dk
Tlf. 4695 4957
Mobil 6197 5950

Kredsnæstformand
Inger Margrete Dyrholm Siemsen
ims@dsr.dk
Tlf. 4695 4904
Mobil 2620 8242