Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen, herunder formandskab, består af 39 medlemmer, som er valgt af Kreds Hovedstadens medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert fjerde år. Valgperioden for den nuværende bestyrelse er fra 9. november 2017 til november 2021.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Møderne er åbne for medlemmer af kredsen:

Se mødeoversigt 2019.

Se mødeoversigt 2018.

Hvis du ønsker at deltage i et bestyrelsesmøde, kan du rette henvendelse til kredsen: Se Kreds Hovedstadens kontaktinformation.

 

Formandsgruppen

Formandskab kreds Hovedstaden 2017-21

Formandskabet pr. 9. november 2017

Kredsformand
Vibeke Westh
vw@dsr.dk eller Hovedstaden@dsr.dk
Tlf.: 7021 1662

1. kredsnæstformand
Kristina Helen Robins
khr@dsr.dk
Tlf. 4695 4905
Mobil 2053 7687

2. kredsnæstformand
Signe Hagel Andersen 
san@dsr.dk
Tlf. 4695 4907
Mobil 2021 5777

Kredsnæstformand
Harun Demirtas
hde@dsr.dk
Tlf. 4695 4948
Mobil 3150 5180

Kredsnæstformand
Mette Sofie Haulrich
msh@dsr.dk
Tlf. 4695 4906
Mobil 3022 6626

Kredsnæstformand
Hanne Krogh
hkr@dsr.dk
Tlf. 4695 4957
Mobil 6197 5950

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen ledes af et formandskab med kredsformand Vibeke Westh i spidsen og 5 kredsnæstformænd. Bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode.

Se hvem der sidder i bestyrelsen for Kreds Hovedstaden

 

Kredsbestyrelsen 2017 – 2021

Formandskab:

Formand Vibeke Westh

1. kredsnæstformand Kristina Robins

2. kredsnæstformand Signe Hagel Andersen

Kredsnæstformand Harun Demirtas

Kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich

Kredsnæstformand Hanne Krogh
 

Kredsbestyrelsesmedlemmer:

Anette Lund

Anja Thorslund

Annemarie (Rie) Rasmussen

Besmir Xhani

Catrine Ritta Pedersen Thomsen

Cecilie Julie Kampmann Bruun

Charlotte Kistrup Vallys

Charlotte Schiønemann Madsen

Diana Jensen Saksulv

Dorthe Martinsen

Frederikke Marie Sørensen

Guglielmo Leif Nielsen

Helle Mathiasson

Helle Yndgaard Storm

Ida Rindorf

Inger Margrethe Dyrholm Siemsen (IMS)

Jarl Damgaard Iversen

Karin Tidemann Cardoso

Ken Curt Strøm Andersen

Kim Margrethe Vilsen

Lotte Selnæs

Marianne Rasch

Mikkel Bo Andersen

Niklas Vagner Forsman

Rebekka Micola Liisborg Leth

Sara Smith Hald

Solveig Olafsdottir

Susanne Eriksen

Suzanne Agerholm

Tanja Due Krogh Madsen

Theis Liebach Smedegaard

Trine Louise Stougaard Madsen

Yogi Christina Bej Vilhelmsen