Aftale i København for APN

Aftale med gode muligheder for lokalt at forhandle yderligere.

Kredsen har forhandlet en lønaftale, der sikrer lønudviklingen for sygeplejersker, som bliver ansat som APN i Københavns Kommune.

Aftalen er en grundmodel. Den giver gode muligheder for lokalt at forhandle yderligere for den enkelte APN-sygeplejerske, der forventeligt kommer med mange og forskellige kompetencer i fremtiden. -

Vi vil gerne rose kommunen for at være klar til en aftale, der ser fremad og anerkender, at funktionen som APN kommer til at udvikle sig hurtigt i de kommende år, siger kredsnæstformand Nicklas Vagner Forsman, der er politisk ansvarlig for Københavns Kommune. 

Se aftalen her.