Aftaler om coronaberedskab

DSR Kreds Hovedstaden har indgået aftaler med Region Hovedstaden om sygeplejerskers honorering i forbindelse med corona-beredskabet. Se aftalerne her.

Aftale for aktumodtagelser

Kredsen og Region Hovedstaden har indgået endnu en aftale i forlængelse af beredskabsaftalen. Sygeplejersker ansat på flere af regionens akutmodtagelser får i perioden december-februar et fast månedligt tillæg på 2.000 kr. for særlig omstilling og nødvendig øget koordinering omkring flow og patientsikkerhed i den ekstraordinære situation. Der er mulighed for forlængelse.

Aftalen gælder de somatiske akutmodtagelser på Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Hvidovre Amager Hospital. Herlev Gentofte Hospital har ikke ønsket at indgå i den overordnede aftale. Bornholms Hospital bliver omfattet, hvis der sker ændringer i akut indtag af covid-patienter på øen.

SE AFTALEN HER

Der er indgået i alt fire aftaler. De dækker

 • sygeplejersker, der flytter i beredskabet til covid-afsnit

   

 • sygeplejersker, der allerede arbejder fast på covid-afsnit, som modtager beredskabssygeplejersker
 • sygeplejersker, der flytter inden for eget afdelingsledelsesområde
 • endelig er der også en aftale for sygeplejersker, der frivilligt flytter på tværs af afdelinger for at hjælpe evt. med at dække huller i vagtplan

Paykiatrien er ikke omfattet af aftalen.

Hvis du har spørgsmål til aftalerne, så kontakt din tillids- eller fællestillidsrepræsentant.  

Dig der flyttes til et COVID19-afsnit
Aftalen du kan finde her, dækker sygeplejersker, der overgår til tjeneste i COVID-19 pleje og behandling og som normalt ikke arbejder ved afdelinger, hvor der behandles COVID-19 patienter. 

Hovedtrækkene er:

 • Det skal bygge på frivillighed 
 • Der skal være tilstrækkelig oplæring
 • Der er et honorar på 1.500 kr, når man overflyttes til anden afdeling og igen, når man er tilbage på egen afdeling. Der ydes ikke honorar på de 1.500 kr., hver gang medarbejderen skifter mellem to tjenesteplaner, men alene første gang medarbejderen aktiveres og deaktiveres
 • Der er et månedligt tillæg på 3.000 kr., så længe man er i beredskabet
 • Ændringer i arbejdstiden honoreres efter arbejdstidsaftalens regler
 • Aftalen træder i kraft 15. december 2020.

SE AFTALEN HER.

Dig der er ansat på afsnit, der behandler COVID19-patienter
Aftalen, som du kan se her, omfatter sygeplejersker, der arbejder på afsnit, hvor der ydes pleje og behandling af COVID-19, og som skal arbejde sammen med de kollegaer, der overflyttes fra andre afsnit/afdelinger som led i beredskabet. Aftalen honorerer den oplæring og supervision, som sygeplejersker skal stå for, når andre sygeplejersker overflyttes til et COVID19-afsnit. 

Det er ledelsen, der konkret vurderer, hvilke medarbejdere, der varetager funktionen – det er dog udgangspunktet, at alle sygeplejersker på afsnittet, som primært arbejder med klinisk arbejde, er omfattet.

Aftalen betyder, at der ydes et tillæg på 3.000 kr. pr. måned for funktionen. 

Den træder i kraft fra 15. december 2020.

SE AFTALEN HER

Dig der flyttes mellem afsnit indenfor din egen afdeling
Aftalen, som du kan se her, omfatter sygeplejersker, der på grund af den helt særlige ekstraordinære situation, hvor COVID-19 påvirker organiseringen, opgaveløsningen og personaleressourcerne, får ny tjenesteplan med mindre end 4 ugers varsel.

Aftalen dækker alene sygeplejersker, der flyttes mellem afsnit på samme afdeling.

Hovedtrækkene er:

 • Der er et honorar på 1.500 kr, når man overflyttes til andet afsnit under samme afdelingsledelse og igen, når man er tilbage på eget afsnit. Honoraret på 1.500 kr. ydes ikke hver gang, medarbejderen skifter mellem to tjenesteplaner, men alene første gang medarbejderen aktiveres og deaktiveres
 • Ændringer i arbejdstiden honoreres efter arbejdstidsaftalens regler
 • Aftalen træder i kraft 18. december 2020.

SE AFTALEN HER

For dig, der frivilligt flytter til anden afdeling
Aftalen, som du kan finde her, omfatter sygeplejersker, der frivilligt flytter mellem afdelinger med anden afdelingsledelse og i den forbindelse får ny tjenesteplan med mindre end 4 ugers varsel. Det drejer sig om sygeplejersker, som ikke samtidig er omfattet af beredskabsaftalen, men som frivilligt flyttes på tværs af afdelinger som følge af ledige vagter på afdelinger, der har måttet afgive sygeplejersker til beredskabet mm.

Hovedtrækkene er:

 • Der er et månedligt tillæg på 1.500 kr.
 • Der er et honorar på 1.500 kr., når man overflyttes til anden afdeling og igen, når man er tilbage på egen afdeling. Honoraret på 1.500 kr. ydes ikke hver gang, medarbejderen skifter mellem to tjenesteplaner, men alene første gang medarbejderen aktiveres og deaktiveres
 • Ændringer i arbejdstiden honoreres efter arbejdstidsaftalens regler
 • Aftalen træder i kraft 18. december 2020. 

SE AFTALEN HER