Arbejdsmiljøstrategi 2020 - 2024

Det er forskningsmæssigt bevist, at sygeplejerskers arbejdsmiljø og trivsel i arbejdet hænger helt tæt sammen med mulighederne for at udføre sygepleje med kvalitet og høj faglighed. Den stærke sammenhæng er grundlaget for kredsens arbejdsmiljøstrategi.

Det er forskningsmæssigt bevist, at sygeplejerskers arbejdsmiljø og trivsel i arbejdet hænger helt tæt sammen med mulighederne for at udføre sygepleje med kvalitet og høj faglighed. Den stærke sammenhæng er grundlaget for kredsens arbejde med sygeplejerskernes arbejdsmiljø og trivsel, og det er afspejlet i kredsens arbejdsmiljøstrategi 2020 – 2024

Visionen for kredsens arbejdsmiljøstrategi er, at:

”Sygeplejersker leverer faglig forsvarlig sygepleje af høj kvalitet i et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet”.

Faglig Forsvarlig Bemanding er en længere varende indsats for kredsen, netop med fokus på arbejdsmiljø og – trivsel set i sammenhæng med

  • tilstrækkelig antal sygeplejersker pr patient/borger  
  • de rette kompetencer i forhold til patientens behov for sygepleje
  • patienters/borgeres sikkerhed.

Se mere om baggrunden for indsatsen her.

De nyuddannede skal have lyst til at blive i faget
Kredsen har en særlig indsats i den kommende periode rettet mod de nyuddannede. Alle sygeplejersker skal have lyst til at være og blive i faget, men de nyuddannede viser sig at være særligt udsatte for stress og intentioner om at forlade faget.

Lederne – afgørende for udvikling
Ledernes rolle i forhold til at sikre godt arbejdsmiljø og fagligforsvarlighed er afgørende. Vi ser i kredsen frem til at øge samspillet med lederne med det mål at fremme det gode arbejdsmiljø, den høje faglighed og patientsikkerheden,

Natarbejde
Der er evidens for, at natarbejde er skadeligt for helbredet og øger gravides risiko for abort. Derfor har kredsen en indsats omkring forbedring af natarbejde for sygeplejersker.

Rådgivning og arrangementer om dit arbejdsmiljø
Hverdag har kredsens konsulenter kontakt med medlemmer og tillidsvalgte omkring arbejdsvilkår og -miljø. Det er altid et prioriteret område at tale med både medlemmer og tillidsvalgte om udfordringer I oplever i hverdagen og søge løsninger for den enkelte, men også for arbejdspladsen. Desuden afholder kredsen ca. syv forløb årligt for stressramte medlemmer.

Corona - forstørrelsesglas for udviklingen
På baggrund af coronakrisen er der i kredsens nye arbejdsmiljøstrategi et øget fokus på betydningen af usikkerhed og krav om fleksibilitet. 

Coronapandemien understreger og forstærker de store forandringer, sygeplejersker i forvejen står i. Med lynets hast skulle hele sundhedsvæsenet omstilles for at forebygge risiko for et kollaps, som man så det i Italien. Det lykkedes, og sygeplejersker overalt i Kreds Hovedstaden deltog i den omstilling som centrale aktører.

Pandemien har i 2020 budt på både muligheder og udfordringer for mange sygeplejersker. Men de mange og hurtige forandringer, usikkerhed om vagtplaner og mødested, krav om fleksibilitet, korrekt brug af og adgang til værnemidler med videre har haft negativ betydning for sygeplejerskers arbejdsliv og trivsel.

Se hele arbejdsmiljøstrategien her.