Din arbejdstid og løn

Videoer, der forklarer reglerne i arbejdstidsaftalen

På denne side er der en række små videoer, som forklarer de mest grundlæggende ting i arbejdstidsaftalen. De kan hjælpe med, at du bedre kan kontrollere, om du får den rette løn.

Videoerne her øverst på siden gælder både for ansatte i region og kommuner. Længere nede på siden finder du videoer, der behandler de punkter i arbejdstidsaftalen, hvor kommuner og regioner ikke har samme regler.  

 

For ansatte i både region og kommune

Hold øje med din tjenestetidsplan   Ændringer i tjenestetidsplanen    Hvad er normtid?

 

 

 

 

 

Hvad er omlagt tjeneste?                Overarbejde og honorering             Afspadsering

 

 

 

 

 

Fridage og hvis de inddrages          Merarbejde

 

 

 

 

 

Kun for ansatte i regionen

Tilkald                                             Honorering af tilkald                      Forskel på omlagt tjeneste og tilkald

 

 

 

 

 

Hvad er en normperiode                  Særlige fridage DR                          Normperiode og søgnehelligdage

 

 

 

 

Kun for ansatte i kommuner

FO-dage                                            Særlige fridage KL