Er det nødvendigt at løse disse opgaver om natten?

Sygeplejersker oplever, at der er sammenhæng mellem gener ved natarbejde - og mængden af opgaver om natten, som ikke er direkte patientrelaterede. Hvad gør I hos jer?

Ny undersøgelse viser, at hele 69% af sygeplejerskerne udfører opgaver om natten, der ikke er direkte patientrelaterede

Hvorfor skal man undgå at løse opgaver om natten, som ikke er direkte patientrelaterede?

Natarbejde øger risiko for hjertekarsygdomme, kræft, diabetes, ufrivillig abort og har øget risiko for at komme til skade – også i fritiden.

Derfor er det vigtigt at arbejdet om natten er så skånsomt som overhovedet muligt. Det passer dårligt med, at 7 ud af 10 sygeplejersker udfører opgaver om natten, der ikke er patientrelaterede. 

Hvilke opgaver løses typisk om natten?

Tillidsrepræsentanter i Kreds Hovedstaden har været med til at lave en liste over opgaver, som vi typisk udfører om natten - som ikke er direkte er lateret til patientens/borgens pleje eller sikkerhed. 

Udførere I opgaver af denne type om natten? Så få aftalt, hvordan I kan få opgaverne ryddet ud fra nattevagten.

 • EWS – efter skema og ikke efter behov
 • Kontrollere dropvogn mhp. opfyldning og udløbsdato (logbog føres)
 • Desinficere tastaturer, skærme og PDA’er i medicinrum (logbog føres)
 • Genstarte stationære pc’er
 • Fylde op i skabe på toiletter og i baderum
 • Fylde madserveringsvogn op
 • Tømme køleskab for madrester
 • Vaske service op
 • Rydde op i køkken, dagligstue, kontorer, toiletter, skyllerum, herunder affaldsposer
 • Låse skydedør op (lige før kl. 06)
 • Lave 5 L kaffe og 5 L kogt vand (lige før kl. 06)
 • Lave ernæringsberegninger
 • Udtømning af div KAD, Dræn osv
 • Flasker med ilt (dosis/rest i flaske) og atmosfærisk luft (rest i flaske) kontrolleres
 • Sørge for, at patienter, der skal til undersøgelse/behandling eller udskrives tidligt, er gjort klar.
 • Tilse infusionspumper, fugtere, sug mm.
 • Skrive plejeforløbsplan/udskrivningsrapport på patienter, der skal udskrives eller hvor der skal bestilles visitator (forudsætning at du kender patienten).
 • Bestille og tage blodprøver på patienter med centrale venekatetre, så svar er klar til stuegang.
 • Tjekke køleskabs/rum – temperatur i medicinrum.
 • Genstarte rovere og PDA
 • Printe etiketter til medicinbægre
 • Oprydning/opfyldning af alle birum (skyllerum, depoter, linnedrum og patienttoilet)
 • Evt om muligt klargøring af stue til patienter, der skal modtages i dagvagten
 • Opfyldning på tomme patientstuer
 • Oprydning i dagligstuen og på gangen
 • Patient- og personalekøleskab efterses (mad uden navn og dato kasseres)
 • Rydde stuer, hvor patient er udskrevet fra, hvis det ikke er nået i dag/aftenvagt
 • Tjekke ilt på trykflaskerne i depotrummet og bestille nye ved behov
 • Evt. vaske patienternes tøj
 • Lave små bøtter/medicinbægre med critic barrierecreme og barrierecreme
 • Lave morgenkaffe/te til dagvagter
 • Printe patientliste til dagvagter og lægge de to kalendere og patientoversigten frem.
 • Afstemme væskeskemaer
 • Tagen røngtenbilleder, der først skal bruges op ad formiddagen
 • Give 2-stof-behandling 4 gange i døgnet. Det betyder fuldt arbejde med sygepleje i natten. Skal de 2 gange være om natten?
 • Afkalkning af kaffemaskine

Mere om natarbejde

DSR analyse november 2020

Natarbejde Hvad gør det ved dig? Og hvad kan du gøre ved det?