Kliniske sygeplejespecialister og kliniske undervisere

...der har master eller kandidatgrad. Se DSR Kreds Hovedstadens forhåndsaftale med Region Hovedstaden om lønindplacering.

Hvis du er klinisk sygeplejespecialist eller klinisk underviser med en mastergrad
Hvis du er klinisk sygeplejespecialist eller kliniske underviser, har en mastergrad og er ansat i Region Hovedstaden, indplaceres du på den almindelige grundlønsskala på trin 8, og med et funktionstillæg på 75.200 kr (01.01.06).

Hvis man har mere end 10 års anciennitet som sygeplejerske, får du også et tillæg for det på 11.900 kr. (01.01.06). Pensionen følger den almindelige overenskomst som pr 1.oktober 2017 er 13;51%.

Pr 1. oktober 2017 giver aftalen en aktuel månedsløn på 37.645,31 kr uden 10 års anciennitet                                  

Pr 1.oktober 2017 giver aftalen en aktuel månedsløn på 38.818,27 kr med 10 års anciennitet.

Sygeplejersker med en kandidatgrad
Det gælder for alle sygeplejersker med en kandidatgrad, at man skal grundlønsindplaceres på en A-skala med grundlønstrinene A4 – A5 – A6 – A8. Disse grundlønstrin er de samme, som alle andre akademikere i Danmark har. Se mere om A-skalaen for regionalt ansatte her. Se mere om A-skala for kommunalt ansatte her.

Hvis du er kliniske sygeplejespecialist eller klinisk underviser med en kandidatgrad
Hvis du er kliniske sygeplejespecialist eller klinisk underviser med en kandidatgrad og ansat i Region Hovedstaden, bliver du indplaceret på A-skalaen efter den anciennitet, du har som kandidat. Du står to år på trin A4, men derefter er du et år på hvert trin.

Til grundlønstrinet får man et funktionstillæg på 67.100 kr (01.01.06), samt et særligt tillæg som varierer afhængig af, hvilket grundlønstrin man er indplaceret på:

  • Tillægget på starttrinet A4 er på 32.000 kr (01.01.06).
  • Tillægget på A5 er det på 29.900 kr (01.01.06).
  • Tillægget på A6 er det på 20.600 kr (01.01.06).

På A8 bortfalder tillægget.

Pensionen følger den pension, der er aftalt for akademikere ansat i regionerne, som pr 1. oktober 2017 er 18,46%.

Pr 1.oktober 2017 giver aftalen en aktuel månedsløn som følger:

  • På trin A4 på 36.110,84 kr.
  • På trin A5 37.617,43 kr.
  • På trin A6 38.118,33 kr
  • på trin A8 38.812,16 kr.