Kredsen belønner en god arbejdsplads

Arbejder du på en god arbejdsplads? Så opfordrer vi dig til at indstille den til Kreds Hovedstadens Arbejdspladspris 2020. Fristen for at indstille er 1. oktober 2020.

Arbejder du på en god arbejdsplads? Så opfordrer vi dig til at indstille den til Kreds Hovedstadens Arbejdspladspris 2020. Det er en hæder, som tildeles en god arbejdsplads i kredsen. Prisen overrækkes på kredsens generalforsamling. I år er det 29. oktober.

Skriv selv eller gå sammen med andre om at fortælle, hvad der gør netop din arbejdsplads god. Det kan handle om den generelle trivsel. Det kan også handle om, at I er lykkedes med nogle særlige indsatser på arbejdspladsen f.eks. i forhold til at forbedre nattevagter, omstille til Coronatid, løfte jer efter en presset periode, introducere nyansatte eller….

Kredsbestyrelsen har et bedømmelsesudvalg, som udpeger årets prismodtager. Præmien er et diplom og et fælles arrangement for medarbejderne på arbejdspladsen. Vi følger også op med en artikel om arbejdspladsen.

Send din indstilling i en mail til hovedstaden@dsr.dk. Vi skal have den senest 1. oktober 2020.

Lav lidt reklame

Hæng en plakat op på din arbejdsplads og få kollgerne med på ideen.