Sådan spotter du en god arbejdsplads

Få en konkret vejledning til, hvordan du kan hjælpe dig selv med at Spotte den gode første arbejdsplads. Henvender dig til nyuddannede, men kan med fordel bruges af alle.

Læs nedenstående hurtige guide til at spotte den gode arbejdsplads. 

På linket her får du desuden:  Nem tjekliste, du kan printe og medbringe til ansættelsessamtalen

FØRSTEHJÆLP TIL FØRSTE JOB

Forbered din ansættelsessamtale, selvom du kender arbejdspladsen fra praktik eller studiejob.

Sig ikke ja til en stilling, før du har sikret dig, at du er indforstået med vilkårene. Og har læst denne vejledning!

Søg gerne flere stillinger. Og sammenlign de vilkår, de tilbyder dig.

1. Spot en god arbejdsplads: Stil spørgsmål under ansættelsessamtalen!

Spørg til introduktionsprogrammet  
Er der introduktion til alle opgaver? Tilbyder de en mentorordning eller lignende knytning til en erfaren kollega?
Mange arbejdspladser har super gode introduktionsforløb. Desværre hører vi også om eksempler på det modsatte. Så spørg ind.

Spørg også ind til din fortsatte kompetenceudvikling
Hvordan bliver din faglige udvikling sikret, når du er færdig med introduktionsforløbet? Sådan helt konkret. Kan du f.eks. deltage i kursusforløb? Eller modtage anden undervisning?

Interessér dig for arbejdsmiljøet og personaleudskiftningen
Spørg gerne til, hvordan fordelingen mellem nyuddannede og erfarne kolleger er på arbejdspladsen. Kan du f.eks. forvente, at der altid er en erfaren sygeplejerske i vagterne, som du kan sparre med?
Du kan også spørge til, hvordan arbejdsmiljøet generelt er på arbejdspladsen.

En nem tjekliste, du kan printe og medbringe til ansættelsessamtalen

2. Vikariat eller varig ansættelse?

Får du større frihed i et vikariat? Nej. Alle regler, også dem om opsigelse, er de samme som ved varig ansættelse. Men hvis du bliver syg, kommer til skade eller bliver gravid, så stopper din løn, når vikariatet udløber! Vi anbefaler dig derfor at foretrække den arbejdsplads, som vælger at tilbyde dig varig ansættelse.

3. Deltid eller fuld tid?

Ansættelse i en deltidsstilling i dine første år på arbejdsmarkedet får konsekvenser for din økonomi.
Selvom du supplerer med ekstravagter, løser det desværre ikke problemet, fordi: 

  • Du optjener mindre til din pension, da arbejdsgiverne ofte registrerer ekstravagterne på en måde, som ikke giver pension.
  • Under ferien får du udbetalt løn svarende til den arbejdstid, du er ansat til.
  • Hvis du bliver langvarigt syg og mister dit arbejde, kan du risikere at skulle leve af nedsat dagpengesats. A-kassen kan hjælpe dig med at beregne, hvad det vil betyde for dig. Se dsa.dk.
  • Barsels-dagpenge beregnes ud fra dit faste timeantal.
  • Bankerne kreditvurderer dig (beslutter, hvor meget du kan låne) ud fra din faste grundløn – dvs. uden ekstraarbejde.

Du er deltidsansat, hvis du ansættes på mindre end 37 timer om ugen.

Hvis du ser et interessant stillingsopslag på deltid, så spørg om stillingen kan ændres til 37 timer om ugen. Hvis de ikke ønsker at øge til en fuldtidsstilling, er der heldigvis mange andre arbejdspladser, som vil være klar til at tilbyde dig fuld tid.

4. Din løn som nyuddannet

Er det skræmmende at tage hul på dialogen om dine lønforhold? Gør det alligevel. Det er en træningssag – og du bliver bedre hver gang.

En god arbejdsplads vælger dig for alle dine kompetencer. Også selvom du er nyuddannet. Fremhæv dine erfaringer fra f.eks. relevant studiejob, tidligere uddannelse, frivilligt arbejde, din bacheloropgave, måske kan du tilbyde at sætte fokus på noget særligt i afdelingen osv.

Du er ikke urimelig, når du ønsker at tale om, hvordan din løn kan blive bedre. Også på sigt. Og lykkes det ikke at få bedre vilkår første gang, så prøv igen.

5. Hvornår er det bedst at tale om lønnen?

Tag hul på lønsnakken, når arbejdspladsen kontakter dig efter samtalen for at tilbyde dig stillingen - og inden du siger ja til stillingen. Forvent, at det er dig, der skal tage initiativet.

Du kan også møde spørgsmål om løn undervejs i ansættelsessamtalen. Sig det højt, hvis du ønsker at vente med at aftale løn, til de har besluttet, om de vil tilbyde dig stillingen.

Hold fast i, at du skal have nogle dage til at overveje jobtilbuddet (og til undersøge, om vilkårene er acceptable). Tal gerne med os (tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kreds) om, hvordan du kan gribe din lønudvikling eller lønsamtalen an.

6. Ferie

Som nyuddannet efter 31.august 2020, bliver du omfattet af den nye ferielov. Det betyder, at man hver måned man er ansat, optjener penge til 2,08 feriedage, som man kan afholde umiddelbart efter. Man skal altså ikke længere først være ansat i et år for at have penge til at afholde ferie for.

Herudover er der særlige regler for den 6.ferieuge, som du også optjener penge til. Spørg din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kreds, hvis du ønsker at vide mere.  

7. Få de vigtigste aftaler på skrift, inden du siger ja til stillingen.

Du kan f.eks. maile til arbejdsgiveren: ”For en god ordens skyld beder jeg dig bekræfte, at vi er blevet enige om, at jeg bliver ansat på disse vilkår: … 37 timer + varig ansættelse (og hvis I har aftalt andet)? Du skal selvfølgelig have en skriftlig bekræftelse tilbage.

Ofte er der et vist tidspres, hvis ansættelsesforløbet foregår lige omkring månedsskiftet. Hvis arbejdsgiver lykkes med at presse dig til at tage en forhastet beslutning, kan det desværre koste dig dyrt på den lange bane. 

8. Tjek dit ansættelsesbrev

Kan du genkende jeres aftale i ansættelsesbrevet fra arbejdsgiveren? Hvis I f.eks. har aftalt, at der er tale om en fastansættelse i en fuldtidsstilling (37 timer/uge), skal det stå der!

e-Boks og vigtig frist
Ansættelsesbrevet sendes til din e-Boks. Undersøg, hvor kort din frist er for at gøre indsigelser (protestere), hvis oplysningerne i brevet ikke er korrekte. Hvis du ikke reagerer inden for fristen, kan det gøre det sværere at komme igennem med ændringer senere hen.

9. Overvejer du at arbejde som sygeplejerske i udlandet?

Nogle vikarbureauers rekrutteringsmetoder er ret aggressive, men giv ikke efter for et pres om at lave en hurtig aftale. Hverken mundtligt eller skriftligt. Kræv tid til at undersøge og overveje.

Du kan blive passivt medlem af DSR. Men husk at melde dig ind i det pågældende lands fagforening, så du kan få hjælp, hvis du får brug for det.

10. Giv dig selv en god grundviden – inden du søger akut speciale

Manglen på sygeplejersker har tvunget mange højtspecialiserede og akutte specialer til at rekruttere blandt helt nyuddannede.
Vi anbefaler dig, at du undersøger hvilke specialer, der matcher godt med dine forudsætninger og dine ønsker til faglig udvikling. Og hvor du kan få en bred og solid erfaring at tage udgangspunkt i. Du er altid velkommen til at kontakte os for sparring om dette.

Held og lykke med jobsøgningen 

Uanset om du er medlem af SLS, nyuddannet eller erfaren sygeplejerske, kan du få hjælp til ansættelsessamtalen af:

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden
Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K
Tlf. 7021 1662, alle hverdage 9-14, onsdag 13-16
hovedstaden@dsr.dk

En nem tjekliste, du kan printe og medbringe til ansættelsessamtalen