Sundhedsplatformen

Der er lang vej endnu, hvis Sundhedsplatformen skal ende med at blive et godt arbejdsredskab. Hvad mener DSR om det? Hvad gør DSR?

 

OBS - Hvis du er eller skal være klinisk bygger så se her.

 

Der forestår et stort arbejde med at fejlrette, udvikle og tilpasse SP, hvis skal komme til at fungere optimalt i hverdagen og give mening for medarbejderne. Kreds Hovedstaden har en række områder, vi holder øje med og går i dialog med region og ledelser omkring.

Faglighed skal styre SP og ikke omvendt

Det er endnu uklart hvordan - eller om -  Sundhedsplatformen kommer til at understøtte sygeplejerskernes faglighed og arbejdsgange. Kredsen har hele tiden arbejder med at påvirke regionen, så SP udvikler sig til at være et meningsfuldt dokumentationsredskab for sygeplejerskerne.

Sidst i 2018 var der håb for, at man endelig ville gå i gang med at udvikle den del af SP, som hedder patientplaner. Vicedirektørforum for SP udskød beslutningen om dette i længere tid, men i juni 2019 stod det klart, at regionen ikke vil prioritere at udvikle patientplaner i SP foreløbig. Vi må tage regionens prioriteringer til efterretning, men det er selvsagt ikke tilfredsstillende for kredsen, at sygeplejedokumentationen stadig ikke får den opmærksomhed, som er påkrævet.

Udviklere på SP er på turné rundt på afdelingerne, for at hjælpe med de mest presserende problemer i SP. Vi mener, at et af de mest presserende problemer er, at sygeplejen ikke pt. kan dokumenteres på en måde, der understøtter den sygepleje patienterne har krav på. Et problem for patienterne og et problem for fagets udvikling. Vi håber, at der er afdelinger, hvor man er enige i den vurdering, og man vil prioritere det som et af de presserende problemer.  

Regionen har sat optimering af medicinmodulet aller højest på prioriteringslisten, hvilke vi kun kan billige. Kredsen fokus er på, om de optimeringer kommer sygeplejerskernes faglighed og arbejdsflow til gode. 

Oplever du, at SP understøtter sygeplejen på din arbejdsplads? Hvorfor og hvorfor ikke? Det må du meget gerne give en melding om til kredsen. Skriv til vibekehvas@dsr.dk.

Sygeplejersker skal have indflydelse på de tilretninger og ombygninger, der har med sygeplejerskernes faglighed at gøre.  Det holder vi fortsat både drift- og udviklingsorganisationen og vicedirketørforum for SP oppe på. 

Kommunikation og ledelse halter

I kredsen har vi helt fra starten af SP-implementeringen efterspurgt en plan for, hvordan den lokale tilpasning og udvikling af Sundhedsplatformen skal organiseres. 

Videndelingen og kommunikationen mellem hospitaler, ledere, medarbejdere og Sundhedsplatformen halter stadig her i sommeren 2019. 

Sundhedsplatformen er ikke kun en ny it - platform. Den medfører ændrede arbejdsgange og dermed også en kulturændring på arbejdspladserne. Det kræver ledelse og understøttelse af medarbejderne, hvis den kulturændring skal lykkes. En rapport fra det ekspertråd, der følger SP har i august 2019 fuldtændig samme konklusion, som kredsen har haft fra dag et: Organsieringen af forandringsarbejdet er ikke god nok. Der mangler klar ledelse og klare udmeldinger. 

Vi bliver ved med at holde øje med, hvordan den lokale organisering og drifts- og udviklingsorganisationen fungerer. Samtidig arbejder vi for, at sygeplejerskerne får optimal indflydelse på, hvordan sygeplejen skal dokumenteres i Sundhedsplatformen.

De tekniske problemer

De tekniske problemer skal rettes, og der er mange. Vi efterspørger synlighed i prioriteringerne, hvilket ekspertrådet for SP også gør i deres rapport fra august 2019. 

Juridiske problemstillinger og work arounds

Vi får af og til oplysninger om, at sygeplejersker føler sig på kanten af deres juridiske ansvar i forbindelse med nogle arbejdsgange i SP. Vi hører meget gerne fra dig, hvis det også glælder for din arbejdsplads. Skriv til vibekehvas@dsr.dk. Vi går til regionen med problemstillingerne og afkæver dem et svar, som kan sikre, at sygeplejerskerne kan være trygge i forhold til det juridiske ansvar.

Arbejdsmiljøproblemer

Vi ser allerede skulder- og museskader på grund af mange klik og mere skærmarbejde. Desuden giver nogle sygeplejersker udtryk for stor usikkerhed og bekymringer for, at der sker fejl, som går ud over patienterne. Det giver moralsk stres og øger arbejdsbyrden på grund af dobbelttjek. Forbedringerne og tilretningerne af SP skal prioriteres, så der der også bliver rettet op på arbejdsmiljøet. 

Økonomiske problemer

I budgtforliget for 2019 er der afsat midler til forbedringer af Sundhedsplatformen. Der er også udmeldt besparelser på andre områder, og summa sumarum kan det ikke udelukkes, at Sundhedsplatformen har betydet nedskæringer i budgettet andre steder. Vi holder øje med de økonomiske valg og prioriteringer via vores pladser i RMU og arbejdet med de regionale budgetter, som kredsen altid følger nøje og forsøger at få politisk indflydelse på. 

Ekspertrådet, der følger SP, har i august 2019 givet udtryk for at det er "uklart, om der er afsat tilstrækkelige økonomiske midler" til hurtigt at opnå de "nødvendige forbedringer".  Det er selvfølgelig foruroligende, og desværre helt i tråd med vores egne observationer af budgetarbejdet.