Sundhedsplatformen

Der er lang vej endnu, hvis Sundhedsplatformen skal ende med at blive et godt arbejdsredskab. Hvad mener DSR om det? Hvad gør DSR?

OBS - Hvis du er eller skal være klinisk bygger så se her. 

 

I maj 2017 gik de sidste virksomheder i Region Hovedstaden på Sundhedsplatformen (SP). Og ved udgangen af 2018 kom alle Region Sjællands hospitaler også på. Der forestår et stort arbejde med at fejlrette, udvikle og tilpasse SP, hvis skal komme til at fungere optimalt i hverdagen og give mening for medarbejderne.

Kreds Hovedstaden har en række områder, vi holder øje med og går i dialog med region og ledelser omkring.

Faglighed skal styre SP og ikke omvendt
Det er endnu uklart hvordan - eller om -  Sundhedsplatformen kommer til at understøtte sygeplejerskernes faglighed og arbejdsgange. Kredsen arbejder med at påvirke regionen, så SP udvikler sig til at være et meningsfuldt dokumentationsredskab for sygeplejerskerne. Oplever du, at SP understøtter sygeplejen på din arbejdsplads? Hvorfor og hvorfor ikke? Det må du meget gerne give en melding om til kredsen. Skriv til vibekehvas@dsr.dk.

Sygeplejersker skal have indflydelse på de kommende tilretninger og ombygninger, der har med sygeplejerskernes faglighed at gøre. Det holder vi fast i overfor ledelsen af SP og overfor den drifts - og udviklingsorganisation og vicedirektør forum for SP, der skal prioritere mellem tilrettelserne. 

Kommunikationen halter
I kredsen har vi meget længe efterspurgt en plan for, hvordan den lokale tilpasning og udvikling af Sundhedsplatformen skal organiseres. Der kom først en udmelding om en fælles organisering sidst i 2017, hvor det blev vedtaget, at der skal være en nøgleperson pr. 15 slutbrugere. Videndelingen og kommunikationen mellem hospitaler, ledere, medarbejdere og Sundhedsplatformen halter. Sundhedsplatformens succes er helt afhængig af, at dem, der skal anvende den i hverdagen, har indflydelse på ændringer, tilpasninger og udvikling, og ved hvor og til hvem, de skal henvende sig. Sundhedsplatformen er ikke kun en ny it - platform. Den medfører ændrede arbejdsgange og dermed også en kulturændring på arbejdspladserne. Det kræver ledelse og understøttelse af medarbejderne, hvis den kulturændring skal lykkes.

Vi bliver ved med at holde øje med hvordan den lokale organisering og drifts- og udviklingsorganisationen fungerer. Samtidig arbejder vi for, at sygeplejerskerne får optimal indflydelse på, hvordan sygeplejen skal dokumenteres i Sundhedsplatformen.

De tekniske problemer
De tekniske problemer skal rettes, og der er mange. Vi efterspørger synlighed i prioriteringerne.

Juridiske problemstillinger og work arounds
Vi får af og til oplysninger om, at sygeplejersker føler sig på kanten af deres juridiske ansvar i forbindelse med nogle arbejdsgange i SP. Vi hører meget gerne fra dig, hvis det også glælder for din arbejdsplads. Skriv til vibekehvas@dsr.dk. Vi går til regionen med problemstillingerne og afkæver dem et svar, som kan sikre, at sygeplejerskerne kan være trygge i forhold til det juridiske ansvar.

Arbejdsmiljøproblemer
Vi ser allerede skulder- og museskader på grund af mange klik og mere skærmarbejde. Desuden giver nogle sygeplejersker udtryk for stor usikkerhed og bekymringer for, at der sker fejl, som går ud over patienterne. Det giver moralsk stres og øget arbejdsbyrde på grund af dobbelttjek. Forbedringerne og tilretningerne af SP skal prioriteres, så der der også bliver rettet op på arbejdsmiljøet. 

Økonomiske problemer
I budgtforliget for 2019 er der afsat midler til forbedringer af Sundhedsplatformen. Der er også udmeldt besparelser på andre områder, og summa sumarum kan det ikke udelukkes, at Sundhedsplatformen har betydet nedskæringer i budgettet andre steder. Vi holder øje med de økonomiske valg og prioriteringer via vores pladser i RMU.