Løntjek i Kreds Hovedstaden 2019

I samarbejde med fællestillidsrepræsentanter i kredsen har vi udviklet og samlet materiale til brug for den landsdækkende Løntjek-indsats i ugerne 46 og 47 i 2019.