Bornholmere til faglige arrangementer

Medlemmer på Bornholm har mulighed for at få refusion for transporten til kurser, videnscaféer og visse arrangementer for nyudannede.

Faglige aktiviteter og aktiviteter for nyuddannede

Medlemmer på Bornholm har mulighed for at få transportrefusion i forbindelse med deltagelse i videnscaféer, faglige kurser og de halvårlige arrangementer for nyuddannede (kend dine rettigheder og ny i faget). Til hver arrangement er der to medlemmer fra Bornholm, der kan få transportrefusion efter disse regler:  

Bornholmske medlemmer skal tilmelde sig arrangementet via hjemmesiden i lighed med andre medlemmer, men får desuden ca. to måneder forud for arrangementerne en mail, hvor bliver gjort opmærksom på, at arrangementet finder sted.

Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet. Hvis der ved tilmeldingsfristens udløb er mere end to tilmeldte, vil de medlemmer, som ikke tidligere har fået transportrefusion, have fortrinsret til de to pladser. Ca. en måned før arrangementet afholdes, får de tilmeldte medlemmer en mail, hvor det fremgår, om de har opnået transportrefusion eller ej.

Kredsen dækker transportudgiften svarende til den billigst mulige flybillet til og fra Bornholm – dog op til max. 1.000 kr. Transport til og fra lufthavne refunderes ikke.

Ved kurser af to dages varighed, vil det være muligt at få refusion for udgift til overnatning på et hotel, men det skal godkendes på forhånd. Kredsen refunderer op til 550 kr.

Bornholmske medlemmer, der har opnået transportrefusion, køber selv sin billet og booker overnatning. Kvitteringerne for de afholdte udgifter og oplysning om navn, medlemsnummer og arrangementets navn sendes til mail: hovedstaden@dsr.dk eller til Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4 sal, 1360 Kbh. K. Herefter refunderes beløbet.

Jubilæumsarrangementer

Medlemmer fra Bornholm, der inviteres og tilmelder sig kredsens jubilæums arrangementer, får dækket transporten svarende til den billigst mulige flybillet til og fra Bornholm – dog op til max. 1.000 kr. Transport til og fra lufthavnen refunderes ikke.

Det enkelte medlem booker og betaler selv sin billet. Kvittering for udgiften og oplysning om navn, medlemsnummer og jubilæets dato sendes til mail: hovedstaden@dsr.dk eller til Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4 sal, 1360 Kbh. K. Herefter refunderes beløbet.

Generalforsamling

Der afholdes Generalforsamling på Bornholm med transmission fra København. Hvis man som medlem, i stedet for ønsker at deltage i Generalforsamlingen i København, kan man få dækket sin transportudgift svarende til udgiften for en busbillet Rønne/København og retur.

Anden information for bornholmske medlemmer.