Meningsdannere i Kreds Hovedstaden

Kreds Hovedstaden har med stor succes udbudt to forløb af meningsdanneruddannelse. KREDSBESTYRELSEN HAR ENDNU IKKE BESLUTTET, HVORVIDT DER UDBYDES ET FORLØB I 2019.

KREDSBESTYRELSEN HAR ENDNU IKKE BESLUTTET, HVORVIDT DER UDBYDES ET FORLØB I 2019.

Om uddannelsen: 

Uddannelsens formål er give sygeplejersker viden og redskabet til at sætte eller deltage i den offentlige debat om faget og dets vilkår. 

Rigtig gode erfaringer med uddannelsen
I 2015-2017 gennemførte Kreds Hovedstaden to vellykkedes forløb. Deltagerne skabte synlighed i medierne med blandt andet kronikker, læserbreve, debatindlæg, nyhedsindslag og interviews til tv og radio. Og gør det fortsat!

Meningsdanneruddannelsen er for sygeplejersker som...

  • brænder for sygeplejen!
  • har lyst til og mod på at blande dig i den offentlige debat!
  • har en stærk holdning til faget og dets udvikling!
  • mener, at sygeplejersker selv skal præge debatten om faget!

På uddannelsen får man mulighed for at: 

  • Få redskaber til at kommunikere med udgangspunkt i din faglighed
  • Lære, hvordan du kan fortælle din historie, så den får opmærksomhed i medierne, af politikere og hos kolleger
  • Lære at skrive debatindlæg til klassiske medier (aviser mv.)
  • Blive klog på de sociale mediers muligheder for at komme i dialog med politikere, journalister, kolleger og offentlighed
  • Få et netværk af engagerede kolleger, som brænder ligesom dig
  • Møde toppolitikere, der har betydning for det sundhedspolitiske område

Sygeplejersker skal blande sig
"Der er ganske enkelt brug for, at sygeplejerskers viden og faglighed bliver vægtet langt højere i sundhedsvæsenet og blandt beslutningstagerne, end tilfældet er i dag," siger kredsnæstformand Signe Hagel Andersen. Sammen med kredsformand Vibeke Westh er hun politisk ansvarlig for kredsens Meningsdanner-projekt.

Kredsformanden glæder sig over, at uddannelsen har vist sig at have effekt. "Jeg har længe arbejdet for, at vi i kredsen kunne skabe yderligere en platform for at for at styrke sygeplejerskernes stemme i den offentlige debat. Det er skønt at se, at vi har fundet en form, som fungerer rigtig godt. Og vi glæder os meget til at starte et nyt hold i efteråret 2016", siger en tilfreds Vibeke Westh.

Uddannelsen består af syv undervisningsdage fordelt på 6 moduler.

På modulerne 2 - 6 starter undervisningen kl. 9:00 og slutter kl. 16:00. 

Udvælgelsen sker på baggrund af en motiveret ansøgning.

Vi bruger Facebook som redskab undervejs i uddannelsen
Deltagerne inviteres ind i en lukket gruppe, som bruges til dialog mellem alle deltagere og arrangører før uddannelsesstart, imellem modulerne og efter uddannelsens afslutning. Det er derfor nødvendigt, at du har en profil - eller opretter en, hvis du bliver optaget på uddannelsen. 

Hvad synes deltagerne?

"At deltage på meningsdanneruddannelsen har givet mig  de redskaber, jeg havde brug for til at ændre på de ting, jeg havde svært ved at acceptere  i sundhedsvæsnet. Både helt lokalt på min arbejdsplads og i det større politiske perspektiv. Jeg har desuden fået et netværk af dygtige sygeplejesker, som bliver ved med at inspirere mig og giver mig masse af energi til at kæmpe for de ting, jeg tror på. Kort sagt har det at blive meningsdanner givet min indre stemme en faglighed og et mod til at råbe op, når jeg oplever ting i vores sundhedsvæsen, jeg ikke kan stå inde for." 
Theis Smedgård, ansat på Rigshospitalet.

"Meningsdanner uddannelsen har været et meget inspirerende og positivt forløb. Det var givende at være sammen med så mange dedikerede og engagerede sygeplejersker.
Jeg har fået en masse brugbare redskaber til at blande mig i debatten, både offentligt og på min arbejdsplads. Jeg har også fået opbygget et stærkt fagligt netværk, som bl.a. gav mig lyst til at gå en organisatorisk vej i Dansk Sygeplejeråd. Derfor stillede jeg op og blev valgt til kredsbestyrelsen i DSR Kreds Hovedstaden."

Sara Smith Hald, ansat på Rigshospitalet

Bag om Meningsdanneruddannelsen
Uddannelsen gennemførtes i et samarbejde med Huset DeltagerDanmark, der blandet andet stod for hovedparten af undervisningen.