5 råd: Sådan får I skovlen under seksuelle krænkelser

15 % af sygeplejersker har det seneste år oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. ’Kun’ 3,6 % af den danske befolkning angiver det samme. Skal du som sygeplejerske finde dig i at være mere udsat? Selvfølgelig ikke.

Oprettet: 28.09.2020

Problemet er kæmpestort
Mere end 8000* sygeplejersker udsættes årligt for uønsket seksuel opmærksomhed. Det er hårrejsende mange – faktisk dobbelt så mange som i 2012.

Hvad er uønsket seksuel opmærksomhed/chikane?

”Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være: Uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer, uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner…” Kilde: Arbejdstilsynet

Hvem bliver sygeplejersker krænket af?
Sygeplejersker oplever, at 90 % af den uønskede seksuelle opmærksomhed sker i relationen til patienter/borgere. 3 procent udøves af pårørende, 9 procent af kollegaer og 1 procent af ledere.

Skal du leve med krænkende adfærd fra patienter?
Nej. Og derfor skal du heller ikke stå alene med f.eks. dilemmaet mellem at yde professionel omsorg og beskytte dine grænser.

Hvis en patient har en grænseoverskridende adfærd, eller der er særlige situationer på arbejdspladsen, som øger risikoen for krænkelser, skal ledelsen iværksætte relevante tiltag, som beskytter sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø. Det står i loven.

Sådan får I sammen skovlen under seksuelle krænkelser

  1. Tal om grænser. Hvornår er der tale om seksuelle krænkelser/uønsket seksuel opmærksomhed på jeres arbejdsplads? Og hvordan kan I gøre det legitimt at blive påvirket forskelligt?
  2. Aftal helt konkret, hvad I skal gøre, hvis jeres grænser bliver overskredet – eller hvis I ser andres grænser blive overskredet.
  3. Hav særligt fokus på unge, nyansatte, vikarer, elever, studerende og praktikanter. Unge under 30 år udsættes hyppigere for seksuelle krænkelser.
  4. Tænk forebyggelse ind i organiseringen af arbejdet. Er der borgere/patienter, hvor I bør være flere end en enkelt medarbejder til stede? Kan et lokale indrettes, så I hurtigt kan forlade det? Er der tidspunkter, hvor I er mere udsatte end andre?
  5. Overvej, om I har brug for rådgivning til at forebygge seksuel chikane

Bed din AMiR, TR eller leder om hjælp til at tale om ovenstående på et personalemøde. I kan også gennemgå arbejdspladsens retningslinjer på området. Sådan nogle skal alle offentlige arbejdspladser nemlig have.

Hvis du har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed

  • Tag det alvorligt og tal med en person, som du er tryg ved. Det er ofte i samtalen med andre, at man bliver afklaret med, om du har brug for opfølgning. Henvend dig til leder, AMiR eller TR, hvis du er det mindste i tvivl. Også selvom oplevelsen ikke længere er ny.
  • Seksuel chikane kan politianmeldes, uagtet om udøver er kollega, leder eller borger/bruger/patient.
  • Seksuel chikane kan anmeldes som en arbejdsskade og skal anmeldes, hvis chikanen medfører sygefravær. Tal med din leder eller AMiR om det - eller kontakt arbejdsmiljøkonsulent: Karin Bloch Nielsen: kbn@dsr.dk
  • Anmeld til Arbejdstilsynet, hvis problemet er generelt for arbejdet på arbejdspladsen.

Du er ikke overfølsom

Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om. Desværre oplever man også, at problemet med uønsket  seksuel opmærksomhed ofte bagatelliseres. Lad dig ikke skræmme og sæt ord på dine oplevelser.

Her kan man blive klogere på emnet

DSR’s temaside om Seksuelle krænkelser på arbejdspladsen

*15 % af de adspurgte sygeplejersker oplyste i DSR’s undersøgelse fra 2019, at de indenfor de seneste 12 måneder har være udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på deres arbejdsplads. Pr 1.1. 2020 er der 55.850 beskæftigede sygeplejersker i faget på landsplan. 15 % svarer derfor til 8.300 sygeplejersker.
Se undersøgelsen her.

Forfatter:
Arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen kbn@dsr.dk