81 sygeplejersker får penge fra de sidste fem år

Timelønnede sygeplejersker i akutberedskabet på 1813 fik for lidt i ulempetillæg, fordi arbejdsgiver har udregnet tillægget forkert. 81 timelønnede sygeplejersker har fået fra 1.000 til mere end 15.000 kr. ekstra på lønsedlen i december.

Oprettet: 10.12.2020

Et vågent medlem henvendte sig i juni 2020 til kredsen, fordi hun mente, at ulempetillægget for hendes timelønnede vagter i akutberedskabet var udregnet forkert. Det havde hun ret i, og udregningsmetoden blev på kredsens foranledning straks rettet.

Kreds Hovedstaden stod fast på, at man skulle gå fem år tilbage for at finde de timelønnede sygeplejersker, der ikke havde fået den rette løn. Det blev til i alt 81 sygeplejersker, der med lønnen i december har fået mellem 1000 kr. og mere end 15.000 kroner ekstra ind på kontoen op til jul.