Aftaler for pressede sygeplejersker i primærsektoren

Også i primærsektoren bliver sygeplejerskerne syge af corona. Der mangler sygeplejefaglige kompetencer, og mange kommuner har nu lavet aftaler om frivilligt ekstraarbejde og/eller tillæg for sygeplejerskerne. Spørg din tillidsrepræsentant om din kommune har aftaler.

Oprettet: 13.01.2021

Presset på kommunerne på grund af Corona har fået mange kommuner til at indgå aftaler om frivilligt ekstra arbejde for sygeplejerskerne. Der er mangel på sygeplejersker og kommunerne kan se fordelen i at anvende eget personale i stedet for vikarer. Det handler om ikke at få for mange forskellige personer ud til borgerne. Samtidig er det en fordel i en presset situation, at sygeplejerskerne kender borgerne og kommunen godt.

Husk at spørge din tillidsrepræsentant, inden du tager en ekstravagt
Aftalerne om frivilligt ekstra arbejde er forskellige fra kommune til kommune, men bygger på nogenlunde de samme principper. Det vigtigste er at det handler om ekstravagter, som sygeplejersker frivilligt siger ja til at tage. Altså frivillighed er afgørende.

Man får sin sædvanlige timeløn og de ulempeydelser, der hører til vagten. Derudover får man et tillæg på mellem 1800 og 2600 kr. pr. vagt. Beløbets størrelse er forskelligt fra kommune til kommune, og det er også forskelligt om der gives pension af tillægget.

Inden du siger ja til at tage en ekstravagt, er det vigtigt, at du finder ud af, om der er lavet en aftale i din kommune, og hvordan den honorerer dig. Så tag fat i din tillidsrepræsentant.

Hvis din kommune ikke har en aftale, så vær med til at stille krav til aflønningen af ekstravagterne gennem din tillidsrepræsentant. Når en kommune kan lave en aftale, kan den anden også.

Tillæg for nye opgaver
I mange kommuner poder sygeplejerskerne både personalet og beboere på plejecentre for Corona. For personale der frivilligt flytter sig fra sit sædvanlige arbejdsområde til et andet, er der i nogle kommuner lavet aftaler om et tillæg til den sædvanlige timeløn på mellem 50 – 75 kroner eller et fast beløb for opgaven. Spørg din tillidsrepræsentant, om din kommune har en aftale.

Har din kommune aftaler?
Det er ikke alle kommuner, der har lavet aftaler.  For de kommuner der har indgået aftaler, er det forskelligt hvilke aftaler de har. Nogle har om FEA, andre om særlige tillæg for podning eller noget andet. De her nævnte kommuner har en eller anden form for aftaler, men ikke nødvendigvis alle typer af aftaler, der er omtalt her i artiklen. Der kan også være kommet flere kommuner til, så listen er ikke udtømmende. Derfor skal du kontakte din tillidsrepræsentant for at finde ud af, hvilke aftaler der er indgået i din kommune.

Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gribskov, Glostrup, Halsnæs, Hvidovre, Hillerød, Hørsholm, København, Rødovre.