Anæstesikursister beholder deres tillæg

Ny aftale for anæstesikursister forhindrer betragtelig lønnedgang under uddannelsen.

Oprettet: 27.03.2020

Kredsen har i februar forhandlet en aftale på plads med Region Hovedstaden, som
sikrer, at sygeplejersker, som optages på specialuddannelsen i anæstesi, beholder
deres eksisterende kvalifikationstillæg under det toårige uddannelsesforløb.

Forhindrer lønnedgang
Sygeplejersker, der har ønsket at videreuddanne sig til anæstesisygeplejersker, har siden 2013 skullet sige deres job op til fordel for en vagtfri uddannelsesstilling i hele uddannelsesperioden. Konsekvensen har typisk været en betragtelig lønnedgang for den enkelte kursist i en længere periode, og det har betydet, at antallet af ansøgere til uddannelsen er faldet kraftigt.

Det skal være attraktivt at uddanne sig
Kredsformand Kristina Robins er tilfreds med, at et langstrakt forhandlingsforløb er faldet på plads og siger:

-Erfarne sygeplejersker, der ønsker at videreuddanne sig inden for faget, skal kunne gøre det uden at skulle sætte deres privatøkonomi over styr. Derfor er vi glade for, at det nu er lykkedes at indgå en fornuftig aftale med regionen. Den sikrer, at sygeplejerskerne er garanteret deres personlige tillæg under uddannelsen. Dermed forventer vi, at det igen vil blive attraktivt at søge optagelse på den anæstesiologiske specialuddannelse.