Anmeld smitte med Covid-19 som arbejdsskade

Endnu ligger der ikke tilstrækkelig viden om eventuelle senfølger af at være smittet med Covid-19. Derfor anbefaler Dansk Sygeplejeråd dig, at du anmelder smitte som en arbejdsskade. Se her hvordan.

Oprettet: 30.04.2020

Smittet på job?

Tidligere skulle man dokumentere at smitte udelukkende kunne være sket på arbejde. En ny vejledning fra 22. april lægger dog op til, at du ’blot’ skal kunne sandsynliggøre, at du er smittet på arbejde.

Dansk Sygeplejeråd har været med til at presse på for at smitte med Covid-19 nu kan anmeldes og anerkendes som en arbejdsskade. Vi fortsætter med at presse på for, at det skal blive endnu nemmere at få anerkendt eventuelle senfølger af Covid-19-smitte som en arbejdsskade.

Sådan anmelder du, at du er blevet smittet

Gå frem efter denne prioriterede rækkefølge:

  1. Gå først til din leder og arbejdsmiljørepræsentant og bed om at få anmeldt din arbejdsskade. Hvis leder vurderer, at du er smittet som følge af en ulykke (pludselig hændelse eller 3 dage på vagt ud af 5), så anmelder leder/Arbejdsmiljørepræsentant som vanligt.
  2. Hvis lederen afviser at anmelde, fordi lederen vurderer, at du er smittet over længere tid – skal du henvende dig til din egen læge. Denne er forpligtet til at anmelde, hvis der er mistanke om, at din arbejdsskade er arbejdsrelateret.
  3. Endelig, har du også mulighed for at anmelde det selv. Det gør du via denne blanket på AES.dk (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

Hvilke informationer skal du have med i en anmeldelse?

Her på DSR’s side med generelle oplysninger om Corona under punktet ’Er det en arbejdsskade, hvis du bliver smittet med Corona?’ kan du se, hvilke informationer, du skal være opmærksom på i forhold til en anmeldelse.

Her kan du også læse om de frister, man skal overholde. 

Har du brug for rådgivning?

Vi står klar til at hjælpe dig. Kontakt i første omgang din arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du har brug for yderligere, kan du kontakte DSR’s arbejdsskadekonsulenter enten via telefon 33 15 15 55 (vælg Arbejdsskader) eller via mail til arbejdsskader@dsr.dk.

Den nye vejledning

Er du interesseret i at læse den nye vejledning omkring anmeldelse af arbejdsskade som følge af Covid-19, kan du læse den på Retsinformation.