Arbejder du gratis?

Sygeplejersker arbejder tit gratis. Det skal vi sammen have opmærksomhed på. Læs mere og vær med til at stoppe gratisarbejde.

Oprettet: 06.04.2017
Opdateret: 29.05.2019

DSR Kreds Hovedstaden har udarbejdet et dialogværktøj som opfordring til, at I taler sammen på jeres arbejdsplads omkring gratisarbejde.

Gratisarbejde test

Dialogværktøj A3 og dialogværktøj A4 .

Hvordan er kulturen på din arbejdsplads omkring gratisarbejde?
Støtter i hinanden i at gå til tiden? Og noterer I jeres mer- og overarbejde? Møder du ind, før din vagt starter for at forberede dig på dagens opgaver? Eller bliver du lidt længere for at dokumentere det, du ikke nåede i løbet af vagten? Hvis du gør lige netop sådan og undlader at notere alle de ekstra minutter som overarbejde, er du langtfra alene. Men det kan og skal stoppes.

Det er dyrt at arbejde gratis
Der er flere problemer ved gratisarbejde; f.eks. sænker det din løn at arbejde gratis. Bare 2 x 30 minutter om måneden koster dig som minimum 90.000 kr. på din livsløn.  

Tal om det!
Sygeplejerske og kredsbestyrelsesmedlem Sisse Kampmann Bruun havde selv for vane at møde tidligt på sin arbejdsplads.  "Tiøren faldt først, da vi begyndte at tale om det i kredsen", siger Sisse, som nu øver sig på kun at arbejde i arbejdstiden.
"Vi kommer jo til at lægge et  pres på hinanden. Det er virkelig en kultur, der skal ændres".

Minitema Stop gratis arbejde OmKreds H 2-2017  kan du se nogle konkrete eksempler på gratisarbejde. Tænk over regnestykket, bliv inspireret af Sisses fortælling, få kredsens klare holdning - og tag gerne snakken med dine kolleger! 

Hvorfor er det et problem?
"Arbejdsgiver har ansvaret for, at opgaver og ressourcer hænger sammen, så arbejdet kan nås inden for arbejdstiden. Konsekvenserne af nedskæringer skjules, når medarbejderne hele tiden løber hurtigere eller arbejder uden løn udenfor arbejdstiden for at nå det hele. Derfor er det så vigtigt at sætte en stopper for, at sygeplejersker føler sig presset til at arbejde gratis" understreger kredsnæstformand Kristina Robins.

Ærgerlige tal

3 ud af 10 sygeplejersker arbejder i gennemsnit 43 minutter og ugen - gratis. Læs ny undersøgelse gennemført af Megafon for Dansk Sygeplejeråd. 

Notat Ukompenseret arbejde.pdf

gratisarbejde_pjece Information om gratisarbejde.

I kredsen kommer vi gerne ud på jeres arbejdspladser og faciliterer en dialog om gratisarbejde.

Kontakt arbejdsmiljøkonsulent: Karin Bloch Nielsen: kbn@dsr.dk.