Arbejder du gratis?

Sygeplejersker arbejder tit gratis. Det vil kredsbestyrelsen skabe opmærksomhed på, for det er uacceptabelt. Læs mere og vær med til at stoppe gratis arbejde

Oprettet: 06.04.2017
Opdateret: 07.06.2017

Møder du et stykke tid, før din vagt starter for at forberede dig på dagens mange opgaver? Eller bliver du lidt længere for at dokumentere det, du ikke nåede i løbet af vagten? Hvis du gør og undlader at notere alle de ekstra minutter som overarbejde, er du langtfra alene. Overarbejde er ikke altid velset, og det drejer sig jo sjældent om flere timer. 
Men det udhuler lønnen at arbejde gratis. Bare 2 x 30 minutter om måneden koster dig som minimum 90.000 kr. på din livsløn.  

Hvad betyder gratis arbejde?
Minitema Stop gratis arbejde OmKreds H 2-2017  giver vi konkrete eksempler på gratis arbejde. Læs temaet, tænk over regnestykket, bliv inspireret af Sisses fortælling, få kredsens klare holdning - og tag gerne snakken på din arbejdsplads! 

Tal om det!
Sygeplejerske og kredsbestyrelsesmedlem Sisse Kampmann Bruun havde selv for vane at møde tidligt på sin arbejdsplads.  "Tiøren faldt først, da vi begyndte at tale om det i kredsen", siger Sisse, som nu øver sig på kun at arbejde i arbejdstiden.
"Vi kommer til at lægge et kollegialt pres på hinanden. Det er virkelig en kultur, der skal ændres. Men det giver så meget mening for mig, at det faktisk kan lade sig gøre at planlægge sig ud af dårlig samvittighed".

Hvorfor er det et problem?
Kredsnæstformand Kristina Robins siger "Arbejdsgiver har ansvaret for, at opgaver og ressourcer hænger sammen, så arbejdet kan nås inden for arbejdstiden. Konsekvenserne af nedskæringer skjules, når medarbejderne hele tiden løber hurtigere eller arbejder uden løn udenfor arbejdstiden for at nå det hele. Derfor er det så vigtigt at sætte en stopper for, at sygeplejersker føler sig presset til at arbejde gratis".

Arbejdsgruppen: Stop gratis arbejde
Kristina Robins og Sisse Kampmann Bruun deltager begge i arbejdsgruppen "STOP gratis arbejde" under Hovedstadens kredsbestyrelse sammen med Leif Guglielmo Nielsen, Dorthe Reib, Suzanne Agerholm, Mette Fogh West og Yogi Christina Vilhelmsen. Gruppens formål er skabe opmærksomhed på gratis arbejde - og konsekvenserne af det. 

Sort på hvidt
3 ud af 10 sygeplejersker arbejder i gennemsnit 43 minutter og ugen - gratis. Læs ny undersøgelse gennemført af Megafon for Dansk Sygeplejeråd. 
Notat Ukompenseret arbejde.pdf

pjece gratisarbejde 2017 - brug den til at tage emnet op med kollegerne.