Arbejdspladspris til Geriatrisk afdeling

Geriatrisk Afsnit O106G modtog i går DSR Kreds Hovedstadens Arbejdspladspris 2020.

Oprettet: 28.10.2020

TILLYKKE til Geriatrisk Afsnit O 106G, Herlev Hospital

På generalforsamling 29. oktober 2020 fik afdelingen overrakt DSR Kreds Hovedstadens arbejdspladspris. 

To af afdelingens sygeplejersker Johanne Juhl Hybschmann (der også er arbejdsmiljørepræsentant) og Nanna Tønder har indstillet deres egen arbejdsplads og fremhæver et klart bevis på, at afdelingen er gjort godt:

På fem år er afdelingen gået fra af være fire fastansatte sygeplejersker til nu at være 24 sygeplejersker med høje faglige kompetencer, der alle brænder for specialet. Arbejdspladsen er dermed noget så sjældent som et medicinsk afsnit, der formår fastholde sygeplejersker.

Johanne og Nanna forklarer videre: Sygeplejerskerne arbejder hele tiden med forbedring af sygeplejen ud fra et patientperspektiv, som understøttes af, at afdelingen har en klar vision og strategi for forbedringsarbejdet. Hele afdelingen har et stærkt tværfagligt samarbejde og arbejder med øgning af evidensbaseringen. Selv ugentlige driftsmålsevalueringer er udgangspunkt for faglig sparring og udvikling.

Sygeplejerskerne har gode muligheder for at styrke det faglige engagementet - blandt andet ved at arbejde med udviklingsprojekter omkring faldforebyggelse, delir og forebyggelse af genindlæggelser. Desuden er sygeplejerskerne ressourcepersoner indenfor forskellige sygeplejefaglige temaer så som ernæring, sår, hygiejne, palliation og smerte, delir, forflytning og medicin.

På afdelingen bliver taget godt imod nye kolleger og studerende. Kommunikation vægtes højt og indstillerne Johanne og Nanna fortæller om et høj social kapital.

De afslutter med at beskrive deres arbejdsplads som bestående at ildsjæle, der brænder for det geriatriske speciale med en leder, de betegner som stærk og synlig og som prioriterer sygeplejen højt.

Og så har afsnittet også et aktivt festudvalg, der bidrager med fælles arrangementer, som er med til at styrke det gode arbejdsmiljø.