Arbejdsro og ingen grønthøster

Regionens budgetaftale for 2021 er på plads. Kredsformanden ser gode tiltag, men afventer konkret udmøntning.

Oprettet: 09.09.2020

"Næste års budget har fokus på at skabe arbejdsro på hospitalerne. Det er vi godt tilfredse med. Sygeplejerskerne har haft et hektisk forår, og det er stadig uvist, hvor længe sundhedsvæsenet skal håndtere både almindelig drift, pukkelafvikling og covid-19 beredskab”, siger kredsformand Kristina Robins i en kommentar til budgetaftalen for Region Hovedstaden.

Alle partier i regionsrådet står bag aftalen, som blev indgået i sidste uge og vedtages 22. september.  

kredsformand_kristina_robins_close

Budgetaftalen betyder nye initiativer på sundhedsområdet for 27 mio. kr. Derudover udmønter aftalen 141 mio. kr. fra Finansloven til psykiatrien.

Uddannelse og kompetenceudvikling
Aftalen har fokus på det politiske mål om 1.000 flere sygeplejersker. Derfor skal muligheden for at øge antallet af kliniske vejledere på hospitalerne og i psykiatrien undersøges.

”Der er kun en vej at gå for at sikre flere kolleger: Afdelingerne skal kunne tiltrække og fastholde både studerende, nyuddannede og erfarne sygeplejersker. Derfor skal politikerne have fokus på vilkårene i klinikken. De vilkår har afgørende betydning for, at flere studerende gennemfører uddannelsen og bliver så dygtige som muligt. Og det koster”, siger kredsformanden.

I 2021 skal behovet for medarbejdere undersøges på blandt andet intensivområdet og det infektionsmedicinske område. Der afsættes også penge til et regionalt uddannelsestilbud til operations- og opvågningssygeplejersker.

Andet år uden grønthøster
"I kredsen er vi glade for, at politikerne igen i år har lyttet til vores ønske om at droppe den årlige grønthøster, så sygeplejersker og øvrige medarbejdere kan fokusere på kerneopgaven: Patientsikker pleje og behandling under ordentlige forhold,” siger Kristina Robins.

Hun understreger, at økonomien fortsat er stram.

”Vi har tidligere set, at stigende udgifter til ny medicin og nye behandlinger har slået bunden ud af virksomhedernes budgetter og medført lokale omprioriteringer. Det holder vi naturligvis øje med i tæt dialog med de lokale tillidsvalgte", slutter kredsformand Kristina Robins. 

Kredsformanden er også næstformand i regionens hovedsamarbejdsudvalg (RMU) og dermed repræsentant for regionens henved 40.000 medarbejdere.

Læs Region Hovedstadens pressemeddelelse om budgetaftalen.