Arbejdstid og aflønning i jul og nytår 2019

Skal du arbejde i julens helligdagene? Kender du reglerne og rettigheder om aflønninger og frihed? Tjek det her.

Oprettet: 28.11.2019

Hvis du arbejder i julen
Både i kommuner og region betragtes den 24. december,  som en søgnehelligdag* fra dagstjenestens begyndelse. Du skal derfor have søgnehelligdagsbetaling (+50%) fra dagstjenestens begyndelse, hvis du arbejder den 24. december.

Den 25. og 26. december er søgnehellidag* hele døgnet. 

Hvis du arbejder den 31. december 2019
Den 31. december, Nytårsaftens dag, er ikke en helligdag.

Hvis du arbejder i regionen, har du ret frihed uden at tjenesten omlægges** fra kl. 12.00 til 24.00. Hvis du arbejder, skal du have søndagsbetaling i det tidsrum (+42%).  

Hvis du arbejder i en kommune, er der forskellige regler fra kommune til kommune. Se hvordan reglerne er for din kommune.

Nytårsdag den 1. januar 2020
Nytårsdag er en helligdag for alle, og du skal have løn for en søgnehelligdag*.

*En 'Søgnehelligdag' er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Alle, der arbejder på sådan en søgnehelligdag, skal honoreres med søgnehelligdagsbetaling (+50%).

**Et eksempel på hvad ”uden at tjenesten omlægges” betyder: Du er planlagt til en almindelig arbejdsdag den 31/12 til kl. 15.00. Du har ret til frihed – hvis det kan lade sig gøre – mellem kl. 12 og i dette tilfælde til kl. 15. Hvis du går hjem kl. 12 skal du alligevel have betaling til kl. 15 og din normtid skal ikke nedskrives.   

Se en video om søgnehellidage, betaling og normtid.