Arbejdstid og løn i julen og nytåret 2020

Uanset om du skal på arbejde eller holde fri i helligdagene, kan det være relevant for dig at kende reglerne.

Oprettet: 18.11.2020

Juleaften torsdag d. 24 dec.

Både i kommuner og region betragtes den 24. december,  som en søgnehelligdag (SH) fra dagstjenestens begyndelse. Du skal derfor have søgnehelligdagsbetaling (+50%) fra dagstjenestens begyndelse, hvis du arbejder den 24. december.

Arbejder man på en SH dag skal du have fri en anden dag, ofte kaldet H dag/FO dag, medmindre du er ansat i fast nattevagt.

1. juledag fredag d. 25 dec. og 2. juledag lørdag d. 26 dec.

Fredag d. 25 og lørdag d. 26. december er søgnehelligdage hele døgnet i 2020. 

Arbejder man på en SH dag skal du have fri en anden dag, ofte kaldet H dag/FO dag.

Nytårsaftens dag torsdag d. 31 jan 2020

Den 31. december, er ikke en søgnehelligdag, dvs. arbejder man på dagen udløser det ikke en anden fridag.

Hvis du arbejder i Regionen: har du ret frihed i det omfang det er muligt efter kl. 12, uden der ændres i den fremlagte tjenesteplan.

F.eks. hvis du er planlagt til en almindelig arbejdsdag den 31/12 til kl. 15.00. Og du efter aftale med lederen går hjem kl. 12, skal du alligevel have betaling som planlagt til kl. 15. Man skal ikke afspadsere. Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 12.00 til 24.00, skal du have søndagsbetaling (+42%).

Hvis du arbejder i en kommune: er der forskellige regler fra kommune til kommune. Se hvordan reglerne er for din kommune.

Nytårsdag fredag den 1. januar 2021

Nytårsdag er en søgnehelligdag, ved arbejde på dagen skal have løn for en søgnehelligdag, og en ny fridag.

Kontakt din lokale TR/FTR eller kredsen ved spørgsmål