At tage ved lære af forårets Covidudfordring

I foråret gav Covid-19 pandemien os mange hidtil ukendte udfordringer. Nu har vi faktisk mulighed for at lære af vores erfaringer og forberede os til en eventuel opblussen i smitte i den kommende tid. Hvad vil vi gøre anderledes, og hvilke nye procedurer skal implementeres og ændres?

Oprettet: 20.08.2020

Nu er det vist slået fast for de fleste, at sygeplejersker er i stand til at bidrage og udøve sygepleje ved komplicerede og ukendte sygdomsforløb. Og at sygeplejersker udviser fleksibilitet og strækker sig lang for patienter (og kolleger).

Men nu er det tid til at stoppe op og bruge lidt kræfter på efterreflektion og læring. Det er nu, der skal læres af det forår, vi har haft med Coronapandemi.

Det psykiske arbejdsmiljø
Ikke mindst skal der ageres i forhold til at lære af de konsekvenser foråret har haft på mange sygeplejersker. I en rundspørge blandt tillidsrepræsentanter svarer 3 ud af 4, at de øgede krav har negativ indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og 3 ud af 5 vurderer, at de øgede krav har haft negativ indflydelse på sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø.

Øget smitterisiko
7,2% af de ansatte på Covid-19-afsnit har været smittet. 4,6% af personale med patientkontakt har været smittet og 3,3% af personalet uden patientkontakt. Det viser Region Hovedstadens store undersøgelse, hvor knap 29.000 ansatte blev testet i april i år. Der skal selvfølgelig være tilstrækkeligt med værnemidler, men der skal også ændres i arbejdsgange og træning i brug af værnemidler skal fastholdes.

Bør I fremadrettet gøre noget anerledes på din arbejdsplads?
Der er formentlig mange af jer, som har tænkt, at der var nogle konkrete områder, der kunne trænge til en anden håndtering. F.eks.: 

  • Oplæring i brug af værnemidler, jeres information om hvilke værnemidler, der er de rette og procedurer for at fastholde træning i og korrekt brug af værnemidler.
  • De informationer I fik eller måden I fik dem på
  • Klarhed i forhold til prioritering af opgaver
  • Hvordan I sikre bedre forudsigelighed i vagtplanlægning
  • Hvordan I holder afstand i personalegruppen og bevarer det godt fællesskab
  • Hvordan I kan forebygge de negative konsekvensr af øgede krav
  • Hvordan I kan sikre fagligt relevante kompetencer til opgaverne fremover
  • Eller noget helt andet?

Insister på læring
Bed jeres ledelse og tillidsvalgte til at systematisere de erfaringer I har gjort jer, så i kan forbedre procedurer og organiseringen af arbejdet.