Beredskabsaftale på plads

Kredsen har nu underskrevet en aftale om covid-beredskabet med Region Hovedstaden. Aftalen har virkning fra 15.12. og dækker dermed også jul og nytår.

Oprettet: 18.12.2020

Kredsformand Kristina Robins siger: 
-Jeg er godt tilfreds med resultaterne i aftalen. Vi gik til forhandlingerne med nogle helt essentielle krav, og  det er lykkedes os at få dem med:

  • Aftalen er bred, så mange sygeplejersker kan forhåbentlig se sig selv i den – både dem, der flytter i beredskabet til covid-afsnit, dem der allerede arbejder fast på covid-afsnit, som modtager beredskabssygeplejersker samt sygeplejersker, der flytter inden for eget oversygeplejerskeområde.
  • Tillægget er højere end før, og samtidig er det lykkedes os at få honorering i overensstemmelse med arbejdstidsaftalen samt pension af alle tillæg. Sygeplejersker får 3.000 kr. om måneden for at stå i beredskabet, og dertil lægges 1.500 kr, hver gang man flytter frem eller tilbage.
  • Sygeplejersker på modtagende afdelinger får et tillæg på 3.000 kr. for oplæring og supervision, mens sygeplejersker, der flytter inden for eget oversygeplejerskeområde, får 1.500 for at flytte frem og samme beløb tilbage.   
  • Princippet om frivillighed er blevet tydeligt styrket i aftalen. Den lægger også op til mest mulig forudsigelighed, som vi ved er vigtigt for vores medlemmer

Delvis tilknytning og flyt mellem afdelinger
Derudover giver aftalen mulighed for at den enkelte kan indgå i beredskabet i en afgrænset periode, dog mindst to uger. Vi er også lykkedes med at aftale, at sygeplejersker på helt frivillig basis kan flytte mellem afdelinger. Her er tillægget 1.500 kr pr. måned samt 1.500 kr., hver gang man flytter.
Vi har til gengæld aftalt, at forhandlingerne om honorering for den bagudrettede indsats fra foråret skal ske helt lokalt. Det fortsætter vi selvfølgelig med der, hvor der endnu ikke er indgået lokale aftaler, slutter kredsformanden.

Brug FTR og TR 
Det er kredsformand Kristina Robins og kredsnæstformand Signe Hagel Andersen, der har forhandlet den regionale aftale, som nu skal bredes ud lokalt via de tillidsvalgte.

Tag kontakt til din lokale tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kredsen, hvis du har spørgsmål eller brug for mere information. Aftalen er helt ny og endnu ikke tilgængelig på hjemmesiden.