Bliv klogere på din ret til omsorgsorlov og omsorgsdage

Du har fået en ny rettighed: Omsorgsorlov. Det piller ikke ved ordningen: Omsorgsdage. Få her et hurtig kig på forskellen – og se, hvordan du kan bruge rettighederne.

Oprettet: 19.09.2022

Nyt: Omsorgsorlov

Omsorgsorlov giver dig ret til at bruge 5 dage om året til personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle/partner – eller en person, som bor i din husstand.

Løn: Du har ikke ret til løn under Omsorgsorlov.

I hvilken situation: Personen, der skal ydes omsorg eller støtte til, skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan f.eks. handle om at ledsage til udredning, undersøgelse eller læge/tandlægebesøg.

Hvordan: Omsorgsorloven kan holdes som en samlet periode eller enkelte dage. Omsorgsdage, der ikke er afholdt, bortfalder ved kalenderårets udløb.

Dokumentation: Din arbejdsgiver kan kræve dokumentation. F.eks. en lægeerklæring eller en indkaldelse til behandling. Du har selv ansvar for at fremskaffe dokumentationen og afholde evt. udgift.

Rettigheden trådte i kraft 2. august 2022. Som en overgangsordning, vil du have ret til to Omsorgsorlovsdage frem til 31. december 2022.

Rettigheden stammer fra en beslutning taget i EU.

 

Omsorgsdage

Er du ansat på en offentlig arbejdsplads, har du ret til at afholde 2 omsorgsdage om året til hvert barn du har under 7 år. Denne ret er uændret.

Løn: Du har ret til løn under omsorgsdagene. 

Her kan du læse meget mere om omsorgsdage:
Barns sygdom og retten til omsorgsdage | Løn og arbejdsvilkår, DSR

På private arbejdspladser gælder meget forskellige regler i forhold til omsorgsdage. Kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen, hvis du har spørgsmål til reglerne.

 

Nyt: Ekstra orlov for familier med trillinger/firlinger

Som noget nyt indføres en ret til 26 ugers længere orlov til forældre (tilsammen), der får tre eller flere børn ved samme fødsel 1. januar 2023 eller senere.

Fraværet skal afholdes inden 18 måneder efter fødslen.

Økonomi: Der udbetales barselsdagpenge i perioden.

 

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at spørge din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kredsen.