Der skal være et konkret arbejdssted i dit ansættelsesbrev

DSR har vundet en principiel sag om ansættelsesbreves ordlyd af, hvilken afdeling man er ansat på. Bliv klogere her – det kan også handle om dit ansættelsesbrev.

Oprettet: 14.10.2019

Sagen startede med at suppleant for fællestillidsrepræsentanten på Herlev/Gentofte Hospital Zenia Foskjær, fik et ansættelsesbrev i hånden, som fik hende til at studse.

- Radiografen, som det handlede om, var godt nok ansat på en afdeling, der har flere matrikler. Det betyder, at vedkommende kan risikere at skulle møde op på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling i Gentofte en dag og på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling i Herlev en anden dag, forklarer Zenia.  

-Men det der fik mig til at studse, var ordlyden at vedkommende kunne pålægges at arbejde på alle afdelinger og alle lokaliteter på Herlev/Gentofte Hospital, forklarer Zenia.

Det kan vist ikke være rigtig
-Jeg vidste, at der i reglerne for ansættelsessted står, at sygeplejersker og radiografer ansættes ved en institution med tjeneste på et eller flere områder, men at det skulle kunne betyde alle afdelinger og lokaliteter, der var jeg helt uenig i. Derfor gik jeg til vores konsulent i kredsen Kim Rasmussen, som med det samme tog sagen videre til DSR’s juridiske afdeling.

DSR’s juridiske afdeling var enige med Zenia og parate til at stå fast på hele vejen i det fagretslige system, hvor uenigheder mellem arbejdsgiver og fagforening afgøres.  

Danske Regioner bøjede sig
Sagen gik den slagne gang fra et niveau til det næste. Det er meget principielt for DSR og for sygeplejerskerne, at man ikke bare kan flyttes rundt fra afdeling til afdeling. Da Kreds Hovedstaden og Region Hovedstaden ikke kunne blive enige om fortolkningen af paragrafferne, blev næste step, at der skulle tages stilling til sagen i voldgiftsretten på et møde mellem DSR og Danske Regioner.

Men parterne nåede ikke engang at mødes før Danske Regioner medgav, at Zenia og DSR havde ret: Det er alt for upræcist, når Region Hovedstaden skriver alle afdelinger og lokaliteter. Det skal konkretiseres, hvilke afdelinger eller lokaliteter man arbejder på.

Læg mærke til, hvad der står i dit ansættelsesbrev

Skal du ny-ansættes i regionen, er det værd at lægge mærke til, hvad der står om dit ansættelsessted i dit ansættelsesbrev. Hvis du er i tvivl om, hvad det der står, betyder for dig, så kontakt din tillidsrepræsentant.

Regionen er i gang med at lave skabeloner til fremtidige ansættelsesbreve for alle faggrupper. Et arbejde som kredsen følger med i og vil orientere om, hvis det betyder ændringer for sygeplejerskerne.