Det er nødvendigt med flere kliniske vejledere

DSR Kreds Hovedstadens budskab om flere kliniske vejledere var på forsiden af Frederiksborg Amtsavis den 2. september.

Oprettet: 16.09.2020
Påvirkning af Region Hovedstadens budget

Kredsen har op til budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden arbejdet for, at budgettet kom til at indeholde penget til at højne antallet af kliniske vejledere. 

Regionen erkender problemer i den kliniske uddannelse
Regionen har måtte erkende, at de har et problem med at kunne levet op til at levere den meget vigtige uddannelse, som foregår i klinisk praksis.  Løsningen fra regionens side var at erstatte en del af den kliniske uddannelse med simulationstræning og havde oprindeligt afsat en del midler til det. Kredsen har påpeget, at man ikke kan erstatte uddannelse i klinikken med simulationstræning. På den baggrund blev ideen om simulationstræning taget af budgettet til fordel for, at man skal have opmærksomhed på udfordringerne på området. Dermed fortsætter kredsen sit pres op til de kommende budgetforhandlinger. Det er nødvendigt med flere kliniske vejeldere. 

Bekymring over mindre vejledning til sygeplejersker

Frederiksborg Amts Avis 2. september 2020 Sektion 1 (1. Sektion) Side 1 Jesper Sabroe.

SUNDHED: Flere sygeplejerskestuderende, men ingen til at uddanne dem i deres praktik.

Optaget til sygeplejestudiet i Region Hovedstaden er steget med ca. 17 procent fra 2015 og frem til nu, og regeringen har aftalt med Danske Regioner at sætte midler af til 1000 flere sygeplejersker på de danske hospitaler. Men der er ikke fulgt ressourcer med til at løse uddannelsesopgaven på de hospitalsafdelinger, hvor de studerende skal i praktik.

Og det får nu Dansk Sygeplejeråd til at slå alarm her op til regionernes budgetforhandlinger.

-Vi er bekymrede over, at antallet kliniske vejledere ikke er fulgt med antallet studerende. Det går ud over vejledningen og undervisningen, når de studerende er ude i praktik.

Sygeplejersker er i praktik 40 procent af tiden gennem deres uddannelse, så konsekvensen er, at de ikke får lært det, de skal. Der er klar risiko for, at de nyuddannede vil komme mere usikre ud til opgaverne, siger Kristina Robins, formand for Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden.

For eksempel har der på Nordsjællands Hospital siden 2018 været cirka syv studerende pr. fuldtids klinisk vejleder. Det er næsten dobbelt så højt som den oprindelige intention, og i 2006 var tallet fire sygeplejestuderende på vejleder.

Det har regionens administration oplyst i et svar til regionsrådsmedlem Annie Hagel (EL).

I samme svar kan man læse, at det store og voksende antal studerende udfordrer hospitalerne og kvaliteten af den kliniske undervisning og dermed sygeplejerskernes uddannelse.

Flere hospitaler fremhæver, at det i en travl hverdag ikke er ualmindeligt, at de patientnære opgaver må prioriteres på bekostning af vejlednings-og undervisningsopgaver.

-Man vil godt nok afsætte midler til alternative kliniske læringsmiljøer, altså træning og simulering uden patienter. Det er fint nok, men det kan ikke erstatte den vejledning, man får i en rigtig situation med patienter, siger Kristina Robins.

Der er ikke sat penge af til flere kliniske vejledere, i det budget regionsrådet lige nu forhandler.