DSR til kommunerne: Derfor skal I prioritere fastholdelse og rekruttering af syge- og sundhedsplejersker i 2023

Kommunerne er ved at forberede økonomien for 2023. De områder, som kommunerne prioriterer penge til i det kommende års budget, vil få betydning for syge- og sundhedsplejerskernes vilkår og rammer.

Oprettet: 18.05.2022

Kredsen har derfor givet konkrete anbefalinger til løsningen på det alvorlige problem: At tiltrække og fastholde kvalificerede syge- og sundhedsplejersker.

Manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale bliver stadig større. Det medfører et stigende pres på patientsikkerheden og udfordrer hverdagen for personale og borgere.

”Sygeplejerskernes arbejdsvilkår og vilje til at være ansat i kommunerne hænger tæt sammen med, om kommunernes prioriterer attraktive og sunde arbejdspladser. Når kommunerne planlægger det kommende års budgetter, har vi et vindue til at påvirke dagsordenen, og det bruger vi derfor i år til at kvalificere kommunernes valg af indsatser til at rekruttere og fastholde syge- og sundhedsplejersker” siger kredsnæstformand Harun Demirtas.

DSR peger på flere løsninger

Fællestillidsrepræsentanterne har sammen med kredsens formandskab udarbejdet konkrete tiltag, der er rettet mod fastholdelse og rekruttering i budgetlægningen for 2023.

Resultatet er fire overordnede anbefalinger, som er sendt til politikere og embedsmænd i de 29 kommuner:

  • Prioriter klinisk vejledning for at styrke praktikpladserne.
  • Invester i oplæringsforløb.
  • Styrk indsatsen for at holde på erfarne sygeplejerske.
  • Uddan flere sundhedsplejerske for at forbedre børn og unges trivsel.

”Stigningen af opgaver, som glider fra hospitalerne til kommunerne, presser det kommunale sundhedsvæsen. Samtidig forværres problemerne af den demografisk udvikling. Derfor skal der gøres noget nu. Og den handlekraft skal de kommunale budgetter gerne vise”, fortæller Harun Demirtas.

Arbejdet forsætter

Kredsen vil sammen med tillidsrepræsentanterne presse på for at sætte fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker på den kommunale dagsorden. Det er nemlig helt afgørende at få de lokale kommunalbestyrelser til at se værdien af at prioritere og investere i syge- og sundhedsplejen.