Faget er nøglen til arbejdsglæde og trivsel

For fem år siden var geriatrisk afdeling på Herlev Hospital en nødlidende afdeling med kun fire sygeplejersker. Nu er den en afdeling, hvor sygeplejen er i højsædet og med 17 sygeplejersker, der brænder for faglig udvikling.

Oprettet: 04.12.2020

Når sygeplejersker får mulighed for at udøve sygepleje af høj kvalitet, så får de arbejdsglæde og lyst til at blive på arbejdspladsen. Det er fastslået i mange udenlandske forskningsundersøgelser, og nu også i en dansk undersøgelse fra Region Sjælland (se mere om den bagvedliggende forskning her). 

Kredsens Arbejdspladspris 2020 gik til en arbejdsplads, hvor fagligheden netop har været den motor, der vendte et dårligt arbejdsmiljø til et blomstrende fagligt miljø og høj social kapital.

Fra fire til 17 sygeplejersker på fem år
Johanne Juhl Hybschmann er en af fire sygeplejersker på geriatrisk afdeling O, der for fem år siden så de resterende tre sygeplejersker på afdelingen i øjnene. De fire lovede hinanden ikke at forlade den nødlidende afdeling, men blive og sammen kæmpe for at vende skuden.

              -Nu arbejder jeg så på den bedste afdeling i landet, smiler Johanne efter at have fortalt om den utrolige forvandling, afdelingen har undergået på fem år.

              -Jeg er stolt over, at vi nu er 17 sygeplejersker med et godt miks af både erfarne og nye sygeplejersker.

Sygeplejen er omdrejningspunktet
Afdelingssygeplejerske Louise Falkedal var en af de fire sygeplejersker, der har kæmpet for at få afdelingen på fode igen. Hun har konsekvent arbejdet for at synliggøre sygeplejens bidrag til patienternes pleje, behandling og forløb. Blandt andet holdt hun fast på at bevare sygeplejens centrale arbejdsmetode – plejeplaner – da Sundhedsplatformen blev indført for fire år siden. Det kan du læse mere om her fra kredsens blad OmKreds H nr. 4 2017.

              - Du hører ikke os remse blodprøvesvar op eller bruge vores tid til at lede efter de lægefaglige undersøgelsesresultater ved vores daglige tavlemøder, siger Nanna Tønder, der kom til afdelingen for to år siden som nyuddannet sygeplejerske på grund af rygterne om et godt arbejdsmiljø.

              -De daglige tværfaglige tavlemøder om patientenerne tager udgangspunkt i de sygeplejefaglige problemstillinger, vi har identificeret, lagt planer for og dokumenteret i SP, forklarer Nana, der har patientplanerne som sit særlige udviklingsområde.

Tillid og teamsamarbejde giver arbejdsglæde
-Vi har et fantastik godt samarbejde med lægerne og terapeuterne. Vi er sammen om at udpege de helt konkrete og meget patientnære temaer, som giver mening for alle faggrupper, og dem sætter vi på vores forbedringstavle, forklarer Nana.

Hele medicinsk afdeling O på Herlev/Gentofte hospital har dagligt, hvad man kalder for 15 faglige minutter. På geriatrisk afdeling er det et skattet tidspunkt på dagen, hvor man kan tage en patientcase, en oplevelse, en undren eller andet op og drøfte med kollegerne

              - Mange af os har været på et refleksionskursus, og det betyder, at vi bliver bedre og bedre til at åbne op for et godt læringsmiljø og vi bruger de 15 minutter til det. Vi er trygge ved hinanden, tør fremlægge vores viden og drøfte patientcases og temaer fra forskellige perspektiver, siger Johanne og forklarer, at afdelingssygeplejersken bakker op om, at sygeplejerskerne kan fordybe sig i forskellige sider af sygeplejen, som er relevant for den geriatriske patient. De fleste sygeplejersker fungerer også som ressourcepersoner for forskellige sygeplejefaglige emner.

En almindelig usædvanlig afdeling
- Nu lyder det måske som om, vi aldrig har travlt eller har dage, hvor tingene skrider for os, siger Johanne.

      -De dage har vi helt sikkert, og vi har også opgaver – og får nye – som sådan set ikke kræver en sygeplejerskes kompetence: Opfyldning, oprydning, rengøring og som noget nyt, at vi også skal tage blodprøver. Vi har fået ekstra sygeplejersketid til det, men jeg undrer mig alligevel over, at sygeplejersker får flere opgaver, der er urelateret til sygeplejen, når der nu er svært at rekruttere sygeplejersker de fleste steder. Det er sygepleje, vi er uddannet til og brænder for, slutter Johanne historien om en helt almindelig medicinsk afdeling, der helt usædvanligt har formået at tiltrække og fastholde sygeplejersker.

Læs mere om arbejdsmiljø og faglighed i OmKreds H nr. 4 2020. Link herunder.