Farvel og goddag i kredsens politiske ledelse

Efter valget af Harun Demirtas til næstforperson er Christian B. Kummerfeldt ny 1. kredsnæstformand og HB-medlem. En ny kredsnæstforperson indsuppleres i december.

Oprettet: 14.11.2022

Efter sidste uges flotte valgresultat er Harun Demirtas rykket frem i geledderne som ny 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråds centrale ledelse sammen med Grete Christensen og Dorte Boe Danbjørg. Det betyder ændringer i kredsens politiske ledelse. Kredsnæstformand Christian B. Kummerfeldt tager et skridt frem som ny 1. kredsnæstformand og får dermed fast plads i DSRs 15 personer store hovedbestyrelse sammen med kredsformand Kristina Robins.

kredsnaestformand_christian_b_kummerfeldt_ny 

Konstituering følger i december 
Med Haruns farvel er der en ledig plads i kredsens politiske ledelse. I overensstemmelse med Dansk Sygeplejeråds love og kredsens forretningsorden skal der konstitueres en ny kredsnæstforperson af og blandt kredsbestyrelsens 35 menige medlemmer.
Der er opstillingsfrist for interesserede kandidater 30. november, og valghandlingen sker på kredsbestyrelsens møde 5. december efter gældende praksis. Den nyvalgte kredsnæstforperson tiltræder i januar.

Tak for samarbejdet
Kredsformand Kristina Robins siger: ”Jeg vil gerne på vegne af os alle i kredsen ønske Harun stort tillykke og sige tak for hans energi og engagement i syge- og sundhedsplejerskernes fag og sag, lige fra studerende til seniorer. En af Haruns store styrker er evnen til at skabe følgeskab. Som næstforperson får han nu en endnu stærkere position at tale fra i forhold til at samle sygeplejerskerne om et stærkt DSR. Det arbejde fortsætter vi også lokalt i kredsen, hvor jeg ser frem til et tættere samarbejde med Christian i hverdagen og i hovedbestyrelsen”.