Farvel til Mette Sofie Haulrich

Mette Sofie Haulrich har fået nyt job uden for DSR og er derfor fratrådt som kredsnæstformand. Kredsen takker for samarbejdet og sætter sammen med Mette Sofie ord på syv aktive og spændende år.

Oprettet: 22.12.2020

mette_sofie_haulrich

Efter syv gode og spændende år som kredsnæstformand og i alt knap 23 år med diverse tillidsposter i DSR er det blevet tid for mig til at prøve kræfter med nye opgaver. Jeg har fået en unik mulighed for fremadrettet at beskæftige mig med udviklingen af det nære sundhedsvæsen på en mere direkte måde. Som virksomhedsleder af Hundested Plejecenter fra 1.1. ser jeg frem til at anvende mine kompetencer til sammen med medarbejdere og ledere at videreudvikle ældreplejen med fokus på høj kvalitet og arbejdsglæde.

I løbet af mine år i DSR har jeg været involveret i mange forskellige processer, både svære, konfliktfyldte, sjove og udfordrende. Kendetegnende for dem alle har været samarbejdet med medlemmer, FTR, TR, AMiR, kredsbestyrelsesmedlemmer, medarbejdere i DSR, kollegaer og andre formandskaber, ledere, eksterne samarbejdspartnere og mange flere som alle har bidraget til løsninger, uforglemmelige oplevelser, gode grin, og engagement - hvad enten vi var helt enige elle ej.

TAK til alle jer, som har været med til at gøre min tid i DSR minderig. I ønskes god vind i sejlene med det videre arbejde – og husk: Sammen er vi stærkest!

Mette Sofie Haulrich

 

På formandskabets og kredsens vegne vil jeg gerne takke Mette Sofie for en kæmpe indsats personligt og professionelt gennem mange år. Hun har gjort en forskel for medlemmerne og organisationen med sit engagement, sin vedholdenhed, iderigdom og handlekraft – altid med medlemmernes sag og tarv for øje, ikke mindst i psykiatrien, som har stået hendes fagpolitiske hjerte særligt nært i flere år. Tak for det.

Vi glæder os over at kunne fortsætte samarbejdet med Mette Sofie i en ny rolle som leder, hvor vi vil mødes om mange forskellige dagsordener med fokus på udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Tak for en spændende rejse sammen indtil nu. Vi ønsker Mette Sofie god vind for fulde sejl fremover.

Kredsformand Kristina Robins